„Kaip tik pasirašinėju paskutinius dokumentus“, – paklaustas, ar yra nušalintas, Delfi.lt sakė D. Sušinskas.

Jis patvirtino, kad iš anksto buvo įspėtas apie pradėtą tarnybinį patikrinimą ir planuojamą nušalinimą nuo pareigų, tačiau kol kas įsakymo dėl nušalinimo negavo ir nežino, kokiu pagrindu buvo nuspręsta priimti tokį sprendimą, tačiau pripažino, jog greičiausiai dėl dviejų kalinių pabėgimo iš pataisos namų.

Kalėjimų departamento direktoriaus Virgilijaus Kulikausko sprendimu, nuo pareigų taip pat nušalintas laikinai direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs Sigitas Sadonis ir trečiojo sektoriaus Saugumo valdybos viršininkas Linas Nanartavičius. Būtent iš trečiojo sektoriaus naktį paspruko du nuteistieji.

Sprendimą nušalinti Pravieniškių pataisos namų vadovybė priėmė pasitarusi su Teisingumo ministerijos vadovais.

Tarnybinio patikrinimo metu bus aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas, taip pat planuojama įkalinimo įstaigoje atlikti auditą.

Laikinai Pravieniškių pataisos namams turėtų vadovauti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas, kuris nuo penktadienio ryto yra atvykęs į įkalinimo įstaigą.

Teisingumo ministerija savo ruožtu Delfi.lt informavo, kad inicijuoja neplaninį įstaigos auditą dėl valstybės biudžeto ir kitų finansinių mechanizmų lėšų panaudojimo Pravieniškių pataisos namuose.

Teisingumo ministerijos nuomone, Kalėjimų departamento tarnybinis patikrinimas turi apimti ir patikrinimus dėl tinkamų pareigūnų veiksmų, pasiruošimo ir infrastruktūros.

„Pastarosios paros įvykių aplinkybės atidengė ir rimtas tiek valstybės biudžeto, tiek ir kitų finansinių mechanizmų lėšų panaudojimo rizikas, kai įkalinimo įstaigos statinys ir saugos sistema tampa įveikiamu barjeru pavojingiems asmenims. Teisingumo ministerija inicijuoja neplaninio audito atlikimą, siekiant įvertinti šios problemos faktines aplinkybes, sistemiškumą ir būtinas priemones, užtikrinsiančias tinkamą tokių rizikų suvaldymą ateityje“, – teigė viceministras Elanas Jablonskas.

Anot jo, auditas ir tarnybinis tyrimas identifikuos problemas ir rizikas, kurios turi būti užkardytos ir ateityje nepasikartotų. Tačiau, pasak E. Jablonsko, šiuo metu svarbiausia surasti pabėgusius asmenis. Tam pasitelkta atitinkamų institucijų pagalba.

Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas po dviejų kalinių pabėgimo penktadienio naktį – apie 2 val., iš Pravieniškių pataisos namų sprunkančius kalinius pareigūnai matė, buvo nuo jų per keletą metrų, tačiau sustabdyti jų negalėjo – neleidžia įstatymai.

Egidijus Žilinskas, gimęs 1996 m., ir Rolandas Kazakevičius, gimęs 1974 m., nuo sausio mėnesio laikomi drausmės grupėje. Čia jie pateko už įvairius smulkius nusižengimus (pavėlavimai į rikiuotę, neleistinų daiktų turėjimas ir pan.). Drausmės grupėje esantiems nuteistiesiems taikomi didesni apribojimai: jie mažiau laiko praleidžia lauke, ribojamas maisto pasirinkimas pataisos namų parduotuvėje ir kt.

Kalėjimų departamentas bėglius įvardija kaip pavojingus, linkusius į smurtą, nes abu teisti už smurtinius nusikaltimus. Pavojingesniu laikomas R. Kazakevičius. Jis teistas už plėšimą ir turto prievartavimą. E. Žilinskas už vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimą ir kt. nusikaltimus teistas jau dešimtį kartų.

Penktadienio naktį jie nakvojo dvivietėje patalpoje, kitų kalinių su jais nebuvo. Jiedu sugebėjo išlaužti vieną lango grotų strypą ir pro labai siaurą tarpą išlysti į lauką. Pataisos namai 2016-2017 m. renovuoti pagal norvegų projektą. Todėl dabar teritorija nebestebima iš bokštelių (nors jie ir išlikę), prižiūrėtojai viską stebi per vaizdo kameras.

Profsąjungos: pabėgimas turėjo būti suplanuotas

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos bendruomenė, reaguodama į eilinį nuteistųjų pabėgimą iš įkalinimo įstaigos teigia, jog pabėgimas neįmanomas be išankstinio susitarimo ir planavimo, todėl ir vėl pasigedo Kriminalinės žvalgybos, pavaldžios Kalėjimų departamentui, prevencinio darbo.

„Pabėgimų gausa pastaraisiais metais, mūsų nuomone, rodo, jog Kriminalinė žvalgyba arba „miega“, arba užsiima ne ta veikla, kuria turėtų, atrodo, jog tai perprato ir nuteistieji“, - sakė sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Jis mano, kad bausmių vykdymo sistemoje būtini rimti pokyčiai, kurių, nors apie juos ir kalbama, sistemoje dirbantys žmonės nesulaukia.

„Kiekvienas nuteistųjų pabėgimas „vainikuojamas“ eilinių pareigūnų nubaudimu, tačiau nesiimama situacijos vertinti globaliau. Juk pabėgimai kartojasi vis kitoje bausmių vykdymo įstaigoje, tad įžvelgti vien pareigūnų ar įstaigos vadovų kaltę būtų nesąžininga. Gal laikas Kalėjimų departamento vadovui atsakyti į klausimą, kiek turi įvykti pabėgimų ir kokie jų padariniai turėtų būti, kad pagaliau būtų imtasi spręsti šią problemą iš esmės?“ – sakė K.Pauliukas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, nuteistieji žino, kad pagal galiojančius teisės aktus jų atžvilgiu, pabėgimo metu, nebus naudojamas šaunamasis ginklas, tai dar viena priežasčių, kodėl jie įžūlėja ir bando pabėgti.