Ministerija skelbia parengusi rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo į mokyklas grįžus 5-11 klasių mokiniams, viena jų, remiantis valstybės operacijų vadovo sprendimais – vienai klasei turi būti paskiriama viena nuolatinė patalpa, į kurią ateitų skirtingi mokytojai.

Pamokos laboratorijose ir kituose specializuotuose kabinetuose galės vykti tik tuo atveju, jei joms būtina speciali įranga.

Visi – tiek moksleiviai, tiek pedagogai ir kitas personalas – mokyklose privalo dėvėti kaukes ir laikytis kitų patvirtintų saugumo reikalavimų.

Taip pat skatinama organizuoti pamokas lauke.

Ministerija primena, kad grįžti į mokyklas vyresnių klasių mokiniai visoje šalyje gali tik jei periodiškai vykdomas jų ir mokytojų testavimas nuo COVID-19. Organizuojant pamokas tik lauke, testų nereikia.

Moksleiviai, nesutinkantys tirtis profilaktiškai, mokosi nuotoliniu būdu, o jei tokių moksleivių keliose klasėse yra daugiau, rekomenduojama sudaryti laikinas paralelinių ar net skirtingų klasių grupes nuotoliniam mokymuisi.

Savivaldybės turi pačios apsispręsti, ar 5-11 klasių ugdymą organizuoti nuotoliniu, ar mišriu būdu, t.y. pakaitomis derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymąsi. Pabrėžiama, kad pasirinkus pastarąjį būdą, nuotoliniu būdu gali vykti ne daugiau nei pusė pamokų.

Švietimo, mokslo ir sporto Ramūnas Skaudžius teigia, kad rekomenduojama kontaktinį mokymą pradėti nuo veiklų, skirtų mokinių emocinei būklei gerinti.

„Atsižvelgiant į mokinių amžių, pirmąsias kontaktinio mokymosi pamokas ir net dienas, priklausomai nuo situacijos, rekomenduojama skirti pokalbiams su mokiniais apie grįžimą į mokyklą ir saugumo priemones bei pagalbą, apie jų patirtį nuotolinio mokymo procese ir pamažu pereiti į įprastas pamokas“, – sako R. Skaudžius.

Ministerija didelėms mokykloms rekomenduoja pradėti kontaktinį ugdymą atnaujinti nuo keleto klasių, palaipsniui įtraukiant ir likusias, taip pat turėtų galioti rotacijos principas, kai vieną savaitę pasimokiusi kontaktiniu būdu klasė savaitei grįžta į nuotolinį ugdymą, mokykloje užleisdama vietą kitiems mokiniams.

Mažoms mokykloms rekomenduojama, jog viena klasė tris dienas per savaitę mokytųsi kontaktiniu, dvi dienas – nuotoliniu būdu.

Bendra rekomendacija – laiko tarpas, skiriamas nuotoliniam ar kontaktiniam ugdymui, neturėtų būti ilgesnis nei penkios dienos.

Ministerija taip pat siūlo nustatyti skirtingą pamokų pradžios laiką, derinant su mokinių tėvais, o tvarkaraščius sudaryti taip, kad dvi ar daugiau to paties dalyko pamokos būtu viena po kitos.

Siekiant valdyti srautus mokyklos bendrose erdvėse, valgykloje, rekomenduojama pertvarkyti pertraukų trukmę, numatant keletą ilgiau trunkančių pertraukų, taip sudarant galimybes skirtingų klasių mokiniams pavalgyti, pasivaikščioti lauke.

Jei yra poreikis konsultacijoms, rekomenduojama jas vykdyti taip pat klasėse, ne nuotoliniu būdu.

5-11 klasių moksleiviai gali grįžti į klases nuo pirmadienio, šiuo metu mokyklose, laikantis nustatytų sąlygų, gali mokytis pradinukai, abiturientai.