Tokią Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisą įregistravo Seimo Darbo partijos frakcijos nariai.

Pagal siūlomą projektą, Vyriausioji rinkimų komisija viešoje kandidato į savivaldybės tarybos narius, merus anketoje privalo nurodyti „apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas.“

Šios informacijos Vyriausioji rinkimų komisija nurodyti neprivalėtų, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. VRK taip pat turėtų pažymėti, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu.

Beje, panašus reguliavimas nustatytas ir šiuo metu, tik tokią papildomą informaciją turi nurodyti ne VRK, o patys kandidatai.
„Dauguma atveju šios informacijos kandidatai neprisimena arba traktuoja nevienodai, pavyzdžiui, painioja kada buvo nuteisti pagal baudžiamąją teiseną, o kada pagal administracinę. VRK gavusi kandidatų užpildytas anketas pakartotinai kreipiasi į valstybės institucijas šiai informacijai apie teistumą patikrinti.

Kompetentinga institucija patikrinusi visą informaciją VRK pateikia tikslius duomenis apie kandidatų teistumą, todėl siūlytina, kad šiuos duomenis kandidatų viešoje anketoje privalėtų nurodyti VRK. Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo turėtų tik (ne) prisipažinti patį faktą – teistumą“, – dokumento aiškinamajame rašte sako jį parengę Seimo „darbiečiai“.

Projektą teikia Seimo nariai Viktoras Fiodorovas, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Vigilijus Jukna, Vaida Giraitytė, Andrius Mazuronis, Valentinas Bukauskas.

Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.

Šiuo metu kandidatas į savivaldybės tarybos narius, merus savo anketoje turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas.