Aplinkos ministro A.Kundroto teigimu, aplinkos apsaugos srityje daugiausia lėšų - maždaug 70 procentų - skiriama vandens kokybės ir vandenvalos gerinimui. Taip pat ketinama uždaryti 800-900 Lietuvos teritorijoje veikiančių šiukšlynų, ir paliekant 10-12 didelių sąvartynų.

Įrengta viena ir baigiamos rengti dar dvi aikštelės, kuriose bus saugomi iš visos Lietuvos surinkti pesticidai, kol bus nuspręsta dėl jų sunaikinimo būdo ir vietos. Su Švedijos atstovų pagalba rengiamas investicinis projektas pesticidų naikinimui Lietuvoje.

Aikštelių įrengimui ir pesticidų naikinimui skirta 20 mln. litų. 33 tonos pačių pavojingiausių atliekų bus išgabentos sunaikinti į Olandiją.

Aplinkos ministerija ketina daugiau dėmesio skirti ir miestų oro taršai, kurios 80 proc. sudaro automobilių išmetamos dujos. Ministerija ketina per žiniasklaidą nuolat informuoti apie oro taršos padėtį miestuose.

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis pareiškė manąs, jog buvo padaryta klaida, pernai padidinus automobilių kurui naudojamų dujų akcizą. Jis neatmetė galimybės inicijuoti šio akcizo sumažinimą.

"Aš tai imčiausi inicijuoti. Manau, kad dabar būtų galima kai ką pataisyti", - teigė A.Macaitis. Ministras pažymėjo, jog kol kas dėl Ignalinos atominės elektrinės gaminamos "švarios energijos" Lietuvai nereikia skirti didelių lėšų oro taršai sumažinti.

ES reikalauja IAE uždaryti iki 2009 metų, nes šioje elektrinėje veikiantys sovietinės gamybos Černobylio tipo RBMK reaktoriai laikomi nepakankamai saugiais. Kalbėdamas apie aplinkos taršos mažinimą, ministras A.Kundrotas ragino prie to labiau prisidėti kiekvieną Lietuvos gyventoją.

"Žmonės patys turėtų galvoti kaip sumažinti šiukšlių kiekį ir taupyti vandenį. Žmogus turėtų būti aktyvus savo aplinkos tvarkytojas, visų pirma - jos neteršti", - sakė ministras. Lietuvoje Žemės diena minima nuo 1992 metų.