„Komitete suderinome jau viso Seimo rezoliucijos tekstą dėl Ukrainos.

Rytoj rinksime parašus ir registruosime, tikintis, kad ji bus galbūt kitą savaitę plenariniame posėdyje net ir priimta. Tačiau su tokia maža išlyga, kad jeigu situacija pablogės, t.y. agresija eskaluosis, atitinkamai ir rezoliucijos tekstas gali keistis, o gal net gali tekti surengti neeilinį Seimo posėdį“, – Eltai teigė Ž. Pavilionis.

URK pirmininko teigimu, rezoliucijoje išdėstytos esminės Lietuvos pozicijos situacijos Ukrainoje atžvilgiu. Pasak Ž. Pavilionio, dokumentu norima kreiptis į Vakarų šalių parlamentus, siekiant, kad ir jie pasakytų „ne“ Rusijos agresijai, aiškiai įvardindami teroristinius veiksmus okupuotose teritorijose ir siūlydami suteikti Ukrainai paramą.

Politiko teigimu, komitetas rezoliucijai dėl situacijos Ukrainoje pritarė bendru sutarimu. Ž. Pavilionio teigimu, ruošiamasi ir vizitams į Ukrainą, kurie šiuo metu jau yra prasidėję.

URK pirmininkas taip pat informuoja, kad komitetas trečiadienį vykusiame posėdyje patvirtino ir dar vieną solidarumo rezoliuciją su Čekijos Respublika.

„Tai buvo priimta komiteto vardu, savotiškai reaguojant į Čekijos senato užsienio reikalų komiteto pareiškimą, apie kurį jau spauda rašė. (...) Tai mes susisiekėme su Čekijos kolegomis Pavelu Fišeriu, Čekijos senato Užsienio reikalų komiteto pirmininku, ir paskelbsime pareiškimą, kuriame įvardinsime, kad Rusijos Federacija remia terorizmą ir teroristinius veiksmus prieš Vakarų demokratiją“, – teigė Ž. Pavilionis.

ELTA primena, kad pastarąjį ketvirtadienį Kijeve Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos ministrai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo pasmerkė Rusijos karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos rytinės sienos ir neteisėtai okupuotame ir aneksuotame Krymo pusiasalyje, parėmė Ukrainos tvirtą įsipareigojimą konfliktą spręsti politiniu keliu bei įsipareigojo skatinti ir stiprinti dvišalį bei daugiašalį bendradarbiavimą saugumo ir gynybos, keitimosi informacija, kovos su propaganda ir hibridinėmis grėsmėmis srityse bei koordinuoti pastangas sprendžiant bendrus iššūkius energetinio saugumo srityje.