Jos teigimu, šios naujosiomis technologijomis grįstos priemonės padės pedagogams dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Priemonės skirtos mokykloms, kuriose bendrosios paskirties klasėse mokosi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Už daugiau nei 500 tūkst. eurų valstybės ir Europos Sąjungos lėšų bendrojo ugdymo mokykloms nupirkta 43 interaktyvūs stalai, 35 interaktyvūs kilimėliai, 30 interaktyvių ekranų su mobiliais stovais, 30 komunikatorių (Supertalker FT) bei 30 begalybės tunelio skydų.

Šios priemonės ugdyti ir lavinti stambiąją ir smulkiąją mokinių motoriką, stimuliuoti ar raminti sensorinę sistemą, padėti komunikuoti.

Priemonės paskirstytos ir jau pasiekė 110 šalies bendrojo ugdymo mokyklų – nuo pradinių mokyklų iki gimnazijų.

„Švietimo įstatymo pakeitimai, šalies ugdymo įstaigose įtvirtinsiantys įtraukties principus, įsigalios 2024 metais. Tačiau jų neįgyvendinsime staiga. Įtrauktis – tai procesas, kurį galime pradėti dabar: pritaikydami ugdymo aplinką specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, skatindami mokytis ir atnaujinti savo kompetencijas pedagogus, šviesdami visuomenę ir keisdami jos neigiamas nuostatas į „kitokius“ vaikus bendrose mokyklose“, – pranešime teigė viceministras Ramūnas Skaudžius.

Priemonės mokykloms skirtos atsižvelgiant į jų poreikį, Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis apie specialiųjų poreikių grupes, kitus nustatytus kriterijus.

Netrukus mokyklas pasieks ir kitos ES projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ lėšomis įsigytos priemonės: planšetiniai kompiuteriai, komunikatoriai, širmos, specialios kompiuterio pelės, padedančioms žmonėms su negalia galvos ar akių judesiais valdyti kompiuterį.

Nuo 2024 metų įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai, numatantys šalies ugdymo įstaigose įtvirtinti įtraukties principą. Šis principas reiškia, kad švietimo sistemoje pašalinamos kliūtys neįgaliesiems ar kitokių individualių ugdymosi ypatumų turintiems asmenims ugdytis kartu su savo bendraamžiais, t. y. ne ugdytinis prisitaiko prie darželio ar mokyklos, o ugdymo įstaiga turi kurti tinkamas sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei teikti reikalingą pagalbą.