Anot jo, Lietuva „ypač remia pastangas didinti vakcinų gamybą ES ir yra pasirengusi pati prisidėti prie jų gamybos plėtros“.

„Taip pat svarbu, kad gamintojai laikytųsi savo sutartinių įsipareigojimų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vakcinų, į kurias ES investavo, gamybos spartinimui bei koordinuotai ir aiškiai ES komunikacijai dėl Europos vaistų agentūros (EVA) autorizuotų vakcinų“, – antradienį Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime cituojamas A. Pranckevičius.

Taip viceministras kalbėjo po antradienį vykusio ES Bendrųjų reikalų tarybos nuotolinio posėdžio.

Jis taip pat teigė besitikintis spartaus Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento sutarimo dėl skaitmeninio žaliojo sertifikato – imuniteto pažymėjimo, leidžiančio laisviau keliauti tarp Bendrijos šalių.

„Nuosekliai pabrėžiame, kad būtų pripažįstami tik sertifikatai, patvirtinantys skiepijimą EVA autorizuota vakcina“, – sakė viceministras.

Be kita ko, posėdyje A. Pranckevičius pažymėjo solidarumo ir paramos ES partnerėms svarbą.

Anot ministerijos, kalbant apie ES ir Jungtinės Karalystės (JK) santykius, Europos Komisija Taryboje pristatė susiklosčiusią situaciją dėl tarptautinius susitarimus pažeidžiančio vienašališko Šiaurės Airijos taikomų prekybos palengvinimų pratęsimo su likusia JK dalimi.

Kaip nurodoma pranešime, bus tęsiamos diskusijos tarp Komisijos ir Jungtinės Karalystės. Bendrija iš JK tikisi bendradarbiavimo, kartu parengiant aiškų ir detalų visų Išstojimo susitarimo įsipareigojimų įgyvendinimo tvarkaraštį.

A. Pranckevičius pažymėjo, jog būtina išspręsti situaciją dėl diskriminacinio vizų mokesčio taikymo penkioms valstybėms narėms, įskaitant ir Lietuvą.

„Labai vertiname EK ligšiolines pastangas, siekiant užtikrinti lygias teises visiems Europos piliečiams, ir prašome išlaikyti šį klausimą ES ir JK darbotvarkėje“, – sakė jis.

Taip pat posėdyje aptartas ir teisinės valstybės klausimas – EK pristatė teisinės valstybės metinės ataskaitos dalis, kuriose apžvelgiama situacija Vokietijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje.