Numatomi nauji reikalavimai susibūrimams. Pagal projektą, viešose uždarose vietose ir transporto priemonėse, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, į vakcinacijos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vietą ar iš jos ir į ekskursijas, leidžiama būti ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis (teikiant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, transporto priemonės vairuotojas į šį skaičių neįskaičiuojamas).

Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 5 asmenų, taip pat 10 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Nuo balandžio 22 dienos leidžiama rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, išskyrus šventes uždarose erdvėse, kai jose dalyvauja ne daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis arba ne daugiau nei 10 asmenų. Taip pat šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau nei dvi šeimos ir (ar) du namų ūkiai arba ne daugiau nei 10 asmenų.

Nuo gegužės 3 d. į mokyklas grįžta abiturientai

Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas ir kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams.

Taip pat - egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nuo gegužės 3 d. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams vykdomas mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11-50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui.

Keičiamos nuostatos dėl pacientų lankymo

Nuo balandžio 22 d. keičiamos taisyklės dėl gyventojų lankymo globos namuose arba sveikatos priežiūros įstaigos. Numatomos tam tikros išimtys, kada būtų galima lankyti ten esančius žmones.

Stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose būtų galima lankyti terminalinės būklės gyventojus, jeigu tai susiję su pareigų atlikimu.

Sveikatos priežiūros įstaigoje irgi su įstaigos vadovo arba kito įgalioto asmens leidimu būtų galimas terminalinės būklės pacientų, taip pat pacientų iki keturiolikos metų ir gimdyvių lankymas.

Grįžta sporto veiklos vaikams ir suaugusiems

Nuo balandžio 26 d. vaikai galės lankyti baseiną. Jo užsiėmimai bus vykdomi ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, ugdomiems kontaktiniu būdu, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Taip pat nuo tos pačios datos duris atvers sporto klubai. Paslaugos turės būti teikiamos sužtikrinant 20 kvadratinių metrų paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaitant paslaugų teikėjus) bei kitas operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaitant paslaugų teikėjų).

Bus daugiau galimybių pramogauti

Nuo balandžio 19 d. duris atveria kino teatrai ir teatrai. Paslaugos galės būti teikiamos užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 50 asmenų, bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresniems nei 6 metų žiūrovams dėvint kaukes, bei užtikrinant kitas operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietose draudžiama.

Nuo balandžio 19 dienos leidžiami renginiai atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 50 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo), kurie organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą, žiūrovams ir (ar) dalyviams renginį stebint tik iš sėdimųjų vietų, vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso renginio metu dėvint kaukes, bei užtikrinant kitas operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama.

Nuo balandžio 22 d. leidžiamos ekskursijos atvirose erdvėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų, užtikrinant kitas operacijų vadovo sąlygas.

Nustatoma, kam taikomos švelnesnės priemonės

Nustatomas savivaldybių sąrašas, kurioms nuo balandžio 22 dienos gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje. Tai yra: Birštono, Biržų rajono, Druskininkų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono savivaldybės.

Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, bei asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims.

Apie laisvinimus verslui plačiau skaitykite čia.