Juos Lietuvai dovanoja JAV. Dovanos vertė – 10 mln. dolerių.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, ši ginkluotė reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir kovinę galią.

Granatsvaidžiai bus paskirstyti Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinėms, naujaisiais ginklais bus aprūpinti visi pėstininkų skyriai.

Granatsvaidžiai M72 LAW skirti naikinti priešo pajėgų šarvuotą kovos techniką, lauko inžinerinius įtvirtinimus. Vienas ginklas sveria iki 5 kilogramų, jį nešti, paruošti šaudyti bei iš įvairių pozicijų atlikti šūvį gali vienas karys.

Šie ginklai patikrinti kovinėmis sąlygomis JAV ir sąjungininkų pajėgų operacijose Irake ir Afganistane bei kitų konfliktų metu.