Tokias įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisas parengė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai vienbalsiai yra išreiškę joms pritarimą.

Naują pagrindą siūloma įtvirtinti, praplečiant vadinamąją „S. Magnickio nuostatą“ . Sprendimus dėl pastarojo pagrindo užsienio reikalų ministro siūlymu taip pat priimtų vidaus reikalų ministras.

„Naujo pagrindo, uždraudžiančio užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką iki 5 metų laikotarpiui, įtvirtinimas ženkliai palengvintų atsakingų institucijų darbą ir kartu atitiktų Vyriausybės programos tikslus vykdyti kryptingą kovos su dezinformacija politiką“, – sako projekto autorius.

Pasak jo, projektą parengti paskatino politikų ir atsakingų institucijų susitelkimas, siekiant imtis veiksmų apriboti patekimą į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiams, kurie aktyviai remia ir (ar) dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančioje veikoje.

„Šie asmenys, aktyviai remiantys užsienio valstybių tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančias veikas, kartu yra tų valstybių valdžios režimo rėmėjai ir „minkštosios galios“ projektų (ir ne tik) vykdytojai ir įrankiai. Akcentuojant tokių veikų rėmimą, neretai tai atsispindi užsieniečio skleidžiamoje priešiškoje retorikoje, pateisinančioje užsienio valstybės įvykdytus tarptautinės teisės pažeidimus. Taip pat tokie užsieniečiai savo paramą išreiškia viešais pasisakymais, skatinančiais tautinę nesantaiką ir neapykantą, remiančiais užsienio valstybės vykdomą istorinio revizionizmo politiką, pateisinančiais kitų valstybių teritorinio integralumo ir suvereniteto pažeidimus ir jų nepripažįstant.

Neretai tokie užsieniečiai, atvykę į Lietuvos Respubliką, savo retorika, elgesiu, savo asmeniu yra nedemokratinių politinių režimų „minkštosios galios“ projektų sklaidos įrankis, kurį užsienio valstybė išnaudoja siekdama pateisinti savo agresyvią užsienio politiką, formuoti teigiamą jos valdžios vykdomos politikos įvaizdį, skleisti dezinformaciją, daryti propagandinę įtaką Lietuvos visuomenei“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Šiuo metu įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra reglamentuojami pagrindai, kuriais remiantis užsieniečiui yra uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką.

Draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindus galima suskirstyti į tris grupes: dėl migracijos taisyklių pažeidimo (nustatomas draudimas atvykti trečiosios šalies piliečiui iki 5 metų, kai tam tikrais atvejais atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta, ar atšaukta Šengeno viza, atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis buvo panaikintas; dėl grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. Tokiu atveju draudimo atvykti trukmė trečiosios šalies piliečiui gali būti nustatoma daugiau kaip 5 metai, ES piliečiui ar jo šeimos nariui ̶ iki 5 metų.

Taip pat galioja draudimas užsieniečiui atvykti į dėl „S. Magnickio įstatymo“ taisyklių (trečiosios šalies piliečiams, įvykdžiusiems sunkius žmogaus teisių pažeidimus, korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar pinigų plovimo požymius atitinkančią nusikalstamą veiką ir dėl šių priežasčių įtrauktiems į kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą, draudžiama patekti į Lietuvos teritoriją iki 5 metų).

Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš šio sąrašo skelbia ir centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas.

Draudimo atvykti į Lietuvą trukmė nustatoma kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgus į visas su konkrečiu atveju susijusias aplinkybes.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisas kartu su Ž. Pavilioniu teikia Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Juozapaitis, Giedrius Surplys, Marius Matijošaitis, Raimundas Lopata, Saulius Skvernelis, Gabrielius Landsbergis.