Jis teigė, jog ruošiamos gausesnės policijos pajėgos, kad nereikėtų praleisti kelių valandų eilėse.

„Išanalizavome šią situaciją, tikrai įsivertinome. Vakar turėjome pasitarimą su apskričių policijos vadovais, aptarėme, kad ateinantį savaitgalį, kai vėl intensyviai dirbsime Lietuvos keliuose, tokių spūsčių maksimaliai išvengti, padaryti jas kiek įmanoma mažesnėmis. Didinti tikrinančių pareigūnų skaičių, postų pralaidumą. Tikrai ieškosime priemonių, kad žmonėms nereikėtų iki 2 valandų stovėti ir laukti“, – LRT radijui sakė A. Paulauskas.

Jis, visgi, pripažino, kad eilėse prie patikros postų gali tekti palaukti 30–40 minučių.

„Nes srautas yra gana didelis. O mes savo pareigą turime atlikti“, – sakė policijos atstovas.

A. Paulauskas apgailestavo, kad teisę į kitą savivaldybę keliauti turintys iš anksto nepasirūpina dokumentais.

„Tuomet mūsų pareigūnai fiziškai užtrunka daugiau laiko, turi prisijungti prie duomenų registro, turi pasitikrinti duomenų bazėse. (…) Siekiant išvengti eilių yra didelis prašymas gyventojams iš anksto pasiruošti“, – ragino A. Paulauskas.

Pašnekovas priminė, kad nėra būtina su savimi turėti fizinių dokumentų, užtenka juos nusifotografuoti.

Delfi primena, kad judėjimo ribojimai tarp savivaldybių yra pratęsti iki pat balandžio 6 dienos.

Primename, kad šiuo laikotarpiu leidžiamas judėjimas žiedinėse šalies savivaldybėse. Taip pat policija praneša, kad judėti į kitą savivaldybę galima dėl žemiau išvardintų priežasčių.

• vykimas darbo tikslais

Rekomenduojama su savimi turėti dokumentus, kurie patvirtina jūsų vykimo tikslą (pvz.:darbuotojo pažymėjimą (jei jame nurodyta konkreti darbo vieta), važtaraštį, krovinių pristatymo grafiką su vietovėmis ir pan.).

Vežti tos pačios šeimos ir (ar) namų ūkio narius į darbą (ar pasiimti iš darbo) į kitą savivaldybę negalima. Asmuo, dirbantis toje savivaldybėje, turi vykti pats (pvz. viešuoju transportu, su bendradarbiais ar kt.).

• vykimas į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų galimas.

Tokiu atveju vykstantis asmuo turi turėti tarptautinį keliavimą pagrindžiančius dokumentus, pvz. lėktuvo bilietus.

Parsivežti grįžusius iš užsienio asmenis, kuriems netaikoma saviizoliacija, iš aptarnaujančių tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostų, autobusų stočių, gali tik tos šeimos ir (ar) namų ūkio, su kuriais grįžusysis apsistos, nariai. Analogiška sąlyga taikoma ir nuvežant asmenis į minėtus objektus.

Išimtis taikoma tik nepilnamečiams vaikams ir asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti patys – juos iš minėtų objektų parvežti ar į juos nuvežti, gali bet kuris tos savivaldybės, kurioje grįžusysis apsistos, asmuo.

Užsienio valstybių piliečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai arba su jais sudaro vieną namų ūkį užsienio valstybėje, atvykstant į Lietuvą taikomos aukščiau nurodytos sąlygos.

Kai asmenys parvyksta iš užsienio viena transporto priemone, jie gali vykti į savo gyvenamųjų vietų savivaldybes kartu. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie asmenys turi turėti parvykimo iš užsienio valstybės faktą ir maršrutą Lietuvoje pagrindžiančius dokumentus.

• kai vykstama tam, kad pasirūpinti asmenimis, kurie serga ar negali pasirūpinti savimi patys – tai yra leidžiama, tačiau, atsižvelgiant į itin didelę tokių atvejų įvairovę, tokius atvejus pareigūnai vertins individualiai. Vykstantiems asmenims rekomenduojama turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz. apie prižiūrimo asmens sveikatos būklę), kai tokia galimybė yra.

• vykimas dėl (planinių) sveikatos priežiūros paslaugų galimas, būtina turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus (pvz. el. patvirtinimą iš sveikatos priežiūros įstaigos). Nesant kitų galimybių, Jus nuvežti leidžiama Jūsų šeimos ir (ar) namų ūkio nariui.

Išimtiniais atvejais (pvz., nesant vairavimo pažymėjimą turinčių šeimos ar namų ūkio narių) Jus leidžiama nuvežti kitam asmeniui. Visais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų išlaikyta sąlyga dėl tik 2 asmenų transporto priemonėje. Vairuojantis asmuo negali lankytis su pagrindiniu kelionės tikslu nesusijusiose vietose.

kai vykstama į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybėje turimą nekilnojamąjį turtą arba kai asmuo vyksta į savivaldybę, kurioje yra registruotas, tačiau asmeniui galioja ir kiti apribojimai – pvz. bendravimas tik vieno namų ūkio ribose (pavyzdžiui, grįžimas pas tėvus, senelius ir (ar) kitus giminaičius šį reikalavimą pažeistų);

Taip pat leidžiama vykti vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise. Atkreipiame dėmesį, kad vykimas galimas tik vykstant kartu su nekilnojamojo turto savininku.

• kai vykstama persikraustymo tikslu, vykti galima ir tarp skirtingų savivaldybių, tačiau tokiu atveju vykti būtina su visais asmeniniais daiktais, o pareigūnas situaciją vertintų individualiai (pvz. vykimas su keliais asmeniniais daiktais netraktuojamas kaip persikraustymas);

• vykimas pas notarą ar dėl finansinių paslaugų į banką į kitą savivaldybę yra leidžiamas, kai vykstama jų darbo metu ir pateikiama tai patvirtinanti laiko rezervacija.

• aukšto meistriškumo sportininkų vykimas į kitą savivaldybę dėl sporto pratybų yra galimas, tačiau būtina turėti atitinkamos sporto federacijos raštą, kuriame nurodyta, kad asmuo yra aukšto meistriškumo sportininkas, kurio vykimo į kitą savivaldybę tikslas yra aukšto meistriškumo sporto pratybos ir patvirtinta, kad tik savivaldybėje, į kurią vyksta aukšto meistriškumo sportininkas, yra jo atstovaujamos sporto šakos pratyboms pritaikyta infrastruktūra (jeigu tokių yra ne viena – nurodant tokių savivaldybių sąrašą; tokiu atveju, leidžiama vykti į savivaldybę, kuri yra artimiausia aukšto meistriškumo sportininko gyvenamajai savivaldybei).

• vykti į kitą savivaldybę sudaryti santuoką galima, tačiau vykti gali tik santuoką sudarantys asmenys ir šį faktą teisiškai liudijantys asmenys (jei tai nėra vieno namų ūkio atstovai, jie vykti turi atskirai). Kartu su savimi visiems reikia turėti vykimo tikslą pagrindžiančius dokumentus.

• studentai, atsižvelgiant į tai, kad studijos vykdomos nuotoliniu būdu, išvykę iš miesto, kuriame studijuoja grįžti į jį negalės (nebent turi bendrabučio ar kitos gyvenamosios vietos nuomos sutartį, nekilnojamojo turto ar yra registruoti toje savivaldybėje).

• kai vykstama į VĮ „Regitra“ dėl egzaminų laikymo, ar vykstant dėl techninės apžiūros atlikimo, vykti galima tik konkrečią dieną ir būtina turėti rezervacijos patvirtinimą.

• vykti į laidotuves kitoje savivaldybėje, galima tik mirus artimiesiems giminaičiams. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų, į šį skaičių neįtraukiant dalyvaujančių asmenų šeimos ir (ar) namų ūkio narių, ritualines paslaugas teikiančių asmenų.