Trečiadienį dalyvaudamas Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) ministrų vaizdo konferencijoje, viceministras A. Pranckevičius atkreipė delegacijų dėmesį, kad, gilinant ES bendrąją rinką, išliekančių konkrečių kliūčių šalinimas privalo tapti prioritetu.

„Būtina užtikrinti, kad ES ir valstybių narių teisinė sistema atitiktų „žaliuosius“ tikslus. Ypač pabrėžiame naujo EK pasiūlymo svarbą po jos atlikto Mobilumo paketo poveikio vertinimo, parodžiusio, kad paketas prieštarauja bendrosios rinkos ir ekologijos tikslams“, – teigė viceministras.

A. Pranckevičius ragino ES imtis aktyvesnių veiksmų, užtikrinant vakcinos tiekimą.

„Vakcinų tiekimas išlieka pagrindiniu ES ir jos valstybinių narių iššūkiu, siekiant suvaldyti pandemiją, todėl vakcinų gamintojai privalo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, o vakcinos tiekimo grandinėse turi būti pašalintos esamos kliūtys. Lietuva ragina partnerius nepanaudotą vakcinų perteklių laikinai perskirstyti tarp ES šalių“, – teigė A. Pranckevičius.

Viceministras atkreipė delegacijų dėmesį į trijų Baltijos valstybių premjerų kvietimą EK sukurti mechanizmą, kuris laikinai paskatintų vakcinų tiekimą sudėtingoje epidemiologinėje situacijoje esančioms ES valstybėms narėms.

Kalbėdamas apie ES išorės santykius, A. Pranckevičius pažymėjo, kad nėra jokių teigiamų Rusijos elgesio pokyčių, todėl penki principai turi išlikti ES–Rusijos santykių pagrindu, o ES turi didinti paramą Rusijos opozicijai ir pilietinei visuomenei. Viceministras taip pat teigė, kad reikia siekti konstruktyvaus dialogo su Turkija, tačiau jis turi remtis aiškiais principais, vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms.

Tarybos metu ministrai aptarė pasirengimą Konferencijai dėl Europos ateities, kurios oficiali pradžia numatyta šių metų gegužės 9 dieną. Konferencijai pirmininkaus trijų ES institucijų – Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES Tarybos – vadovai.

Europos semestro kontekste pirmininkaujanti ES Tarybai Portugalija pristatė delegacijoms informaciją dėl tolesnio Europos semestro proceso.