„Esminė problema dabar yra kovos su korupcija fragmentiškumas. Antikorupcinė veikla koordinuojama neefektyviai tiek atskirų ministrų valdymo srityse, tiek tarp ministerijų. Tą būtina keisti“, – Vyriausybės pranešime teigė I. Šimonytė.

Ji taip teigė po penktadienį vykusio Vyriausybės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdžio.

Anot komisijai pirmininkaujančios premjerės, šiuo metu antikorupciniai veiksmai daugiau formalūs, jie neduoda realaus pokyčio.

„Per dažnai dabartiniu metu institucijų požiūris į korupcijos prevenciją atspindi principą „tai turi daryti kažkas kitas, o ne aš“. Antikorupcinių veiksmų ar priemonių planavimas ir atsiskaitymas už juos neretai irgi virsta formaliu procesu – priemonės vykdomos tam, kad būtų galima atsiskaityti, o ne tam, kad būtų pasiektas realus pokytis“, – sakė Vyriausybės vadovė.

Ji primena, kad 18-osios Vyriausybės programoje esminiai veiklos principai yra atskaitomybė, reputacija, skaidrumas ir atvirumas.

I. Šimonytės teigimu, šios komisijos paskirtis yra geresnis bendradarbiavimas korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Žydrūnas Bartkus teigė, kad norint pasiekti realų proveržį antikorupcinėje srityje, svarbiausia – visų įsitraukimas.

„Nors sociologinių tyrimų rezultatai mums signalizuoja apie vienos ar kitos srities didesnes korupcijos rizikas, svarbus visų įsitraukimas į antikorupcinės aplinkos kūrimą. Reikšmingą dėmesį šiam klausimui turi skirti kiekvienas viešojo sektoriaus įstaigos ar įmonės vadovas, verslas ir visa visuomenė. Tik kompleksinis veikimas, realūs veiksmai, o ne tik skambūs žodžiai, gali duoti pamatuojamą rezultatą“, – sakė Ž. Bartkus.

Komisiją sudaro Vyriausybės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Prezidentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, generalinis prokuroras, Valstybės saugumo departamento direktorius, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius, Seimo atstovai, kiti pareigūnai.

Ji teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, kitų veiksmų, siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijos prevenciją bei korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimą.