„Sūnus buvo sveikas vyras, bet išėjo į darbą ir jau nebesugrįžo“, – su skaudžia netektimi iki šiol negali susitaikyti darbe žuvusio vyro motina.

Tuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad autokrautuvą vairavęs ir kolegą mirtinai sužalojęs bendrovės „Stimelit“ darbuotojas Mantas Kazlauskas yra kaltas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeižiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Inga Štuopienė nutarė M. Kazlauskui skirti dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant tam pačiam laikotarpiui. Bausmės vykdymo atidėjimo metu nuteistasis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be Probacijos tarnybos leidimo.

Taip pat jam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – per vienerius metus nemokamai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

Anot teismo, nors M. Kazlauskas neatsargų nusikaltimą padarė pažeisdamas teisės aktų specialaus elgesio nustatytas taisykles, tačiau „jo padarymą sąlygojo ir nukentėjusiojo elgesys, kuomet jis nesilaikė darbovietėje nustatytų saugaus elgesio reikalavimų – vykdė darbus, kurie neatitiko darbų saugos reikalavimų.“

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja taip pat pažymėjo, kad darbdavys – bendrovė „Stimelit“ – neužtikrino tinkamų organizacinių priemonių, dėl kurių atsirado galimybė autokrautuvu pasinaudoti asmenims, neturintiems teisės juo dirbti.

„Veikos padarymo metu sunkiai sužalotas darbuotojas, kuris vėliau nuo patirtų sužalojimų mirė“, – apkaltinamajame nuosprendyje teismas nurodė, kad nelaimė nutiko sandėliavimo patalpoje M. Kazlausko vairuojamas krautuvas atsitrenkė į stovintį krautuvą, kuris pajudėjęs sužalojo šalia dirbusiam darbuotojui koją.

„Šioje byloje nustatyta, kad darbuotojas žuvo darbo vietoje dėl nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kuriuos turėjo užtikrinti įmonės direktorius, pažeidimų“, – teisėja I. Štuopienė nutarė, kad bendrovė „Stimelit“ žuvusiojo tėvams privalės sumokėti 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti, nors šie prašė priteisti septynis kartus didesnę sumą. Dar 5 tūkst. Eur bendrovė įpareigota sumokėti žuvusiojo seseriai.

Anksčiau „Stimelit“ vadovybė nukentėjusiesiems buvo sumokėjusi 15 tūkst. Eur, dar daugiau kaip 26 tūkst. Eur jiems buvo sumokėta draudimo išmoka.

Nelaimė, dėl kurios buvo nuteistas statinių mišinių gamyba užsiimančios bendrovės darbuotojas M. Kazlauskas, nutiko dar 2019 m. liepos 5 d., apie 11 val., kai autokrautuvo vairuotojas dyzeliniu krautuvu „Toyota“ maždaug 12 km/val. greičiu į sandėlį vežė dvi produkcijos paletes, kurios užstojo jam kelią. Netikėtai netoli posūkio jo vairuojamas krautuvas atsitrenkė į priešais ant važiuojamosios kelio dalies stovėjusį autokrautuvą „Artison“, kuris nuo smūgio pajudėjo į priekį.

Tada M. Kazlauskas išgirdo vyro klyksmą – nubėgęs pažiūrėti, kas atsitiko, pamatė prie polietileno maišų, sukrautų ant paletės, stovintį gamtinių dujų sistemų eksploatacijos šaltkalvį, kurio viena koja buvo prispausta autokrautuvo „Artison“ šakėmis, pakeltomis apie 30 cm nuo žemės.

„Truputį pavažiavau savo ir kitu krautuvu atgal, kad išlaisvinčiau bendradarbiui prispaustą dešinę koją, kurią krautuvo dešinė šakė buvo prispaudusi prie polietileno maišų“, – sakė atsakomybėn patrauktas autokrautuvo vairuotojas.

Bandydamas gelbėti kolegą M. Kazlauskas bandažavimo juosta jam užveržė koją ir nubėgo kviesti pagalbos, netrukus prie nukentėjusiojo atbėgo ir kiti darbuotojai, vienas jų iš kelnių ištraukė diržą ir papildomai suveržė sužalotam kolegai koją.

Į įvykio vietą netrukus atvyko policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai, kurie sunkiai sužalotą vyrą išvežė į ligoninę.

„Man į namus paskambino sūnaus darbdavys ir pranešė, kad jis gavo rimtą traumą, – teisme pasakojo sūnaus netekusi motina. – Nepagalvojau, kad jis taip rimtai sužalotas, bet kai su dukra nuvykome į ligoninę, čia mums pasakė, kad sūnus atvežtas klinikinės mirties būklės. Jam perpylė kraują, paskui operavo, operacijos metu buvo sustojusi širdis, ištiko klinikinė mirtis. Po operacijos perkėlė į Reanimacijos skyrių, bet jis per tris savaites taip ir neatgavo sąmonės, o paskui mirė dėl komplikacijų.“

Asociatyvi nuotrauka
Foto: Shutterstock

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai savo išvadoje, kaip nutiko nelaimingas atsitikimas darbe, rašė: „M. Kazlauskas krautuvu „Toyota“ veždamas didelių gabaritų krovinį (kuris užstojo priekinį vaizdą), atsitrenkė į priekyje ant posūkio stovėjusį krautuvą „Artison“, kuris, pajudėjęs į priekį, prispaudė darbuotojui koją prie polietileno ritinių ir ją sunkiai traumavo.

Nelaimingo atsitikimo priežastis ir pagrindinė sąlyga yra tai, kad M. Kazlauskas nesaugiai valdė krautuvą taip, jog atsitrenkė į krautuvą „Artison“ (stovėjusį ant važiuojamosios kelio dalies), kuris ir traumavo nukentėjusįjį šakėmis, prispausdamas jį prie polietileno ritinių. M. Kazlausko vykdyti darbai neatitiko UAB „Stimelit“ Vidaus eismo taisyklių reikalavimų, kad draudžiama važiuoti, kai nematoma darbo zona, taip pat Instrukcijos reikalavimo, kad būtina važiuoti atbuline eiga, jeigu vežamas krovinys užstoja kelią ir tai sąlygojo pavojingos rizikos nukentėjusiajam susidarymą. Nelaimingo atsitikimo kilimą sąlygojo krautuvo „Toyota“ vairuotojo veiksmai, pasireiškę nesaugiu krautuvo valdymu.“

Pasak ekspertų, M. Kazlausko vykdyti darbai neatitiko darbdavio Vidaus eismo taisyklių ir Instrukcijos reikalavimų ir tai sąlygojo pavojingos rizikos nukentėjusiajam susidarymą: „Autokrautuvo vairuotojas M. Kazlauskas, dėl krovinio esant ribotam matomumui, galėjo važiuoti šiuo autokrautuvu įmonės patalpose, važiuodamas atbuline eiga, arba jeigu jam kelią rodytų signalininkas.“

Baudžiamojon atsakomybėn dėl neatsargaus gyvybės atėmimo patrauktas M. Kazlauskas teisinosi, kad patalpoje, kur jam reikėjo važiuoti, draudžiama vaikščioti ir būti pašaliniams asmenims, todėl jis buvo įsitikinęs, kad patalpoje nieko nėra.

„Skubėdamas iškrauti krovinius, rizikuodamas važiavau priekiu, nieko nematydamas, taip atsitrenkiau į kitą autokrautuvą, kuris pariedėjęs prispaudė kitą įmonės darbuotoją“, – sakė jis.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad M. Kazlauskas, nusikalto nors ir pažeisdamas teisės aktų specialaus elgesio nustatytas taisykles, tačiau jo padarymą sąlygojo ir nukentėjusiojo elgesys, kuomet jis nesilaikė darbovietėje nustatytų saugaus elgesio reikalavimų – vykdė darbus, kurie neatitiko darbų saugos reikalavimų, taip pat ir į tai, kad darbdavys „Stimelit“ neužtikrino tinkamų organizacinių priemonių, dėl kurių atsirado galimybė autokrautuvu pasinaudoti asmenims, neturintiems teisės juo dirbti.

Vilniaus miesto apylinkės teismo paskelbtas nuosprendis dar neįsiteisėjęs, jį galima skųsti apeliacine tvarka.