„Mes, LGGRTC darbuotojai, reaguodami į šiuos savo vadovybės veiksmus ir negalėdami daugiau taikstytis su darbuotojų persekiojimu, absoliučiai palaikome M. Jurkutę ir reikalaujame panaikinti įsakymą dėl jos atleidimo iš darbo“, – rašoma Seimui adresuotame kreipimesi.

Kreipimesi, kurį gavo ELTA, taip pat teigiama, kad sprendimas iš pareigų atleisti centro darbuotoją M. Jurkutę buvo priimtas dėl jos išsakytos kritikos LGGRTC ir atskirų jo darbuotojų darbui.

„Mūsų kolegė buvo atleista už tai, kad naudojosi Konstitucijoje garantuotomis teisėmis: „turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“ (25 str.), „kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą“ (33str.). „Įkvepiantis“ autoritarinių režimų pavyzdys pasireiškė ir tuo, kad vadovybei informuojant apie atleidimą pranešime spaudai ir laiške darbuotojams nebuvo paminėta M. Jurkutės pavardė. Ironiška, kad, tyrinėdama sovietinį režimą, mūsų kolegė pati patyrė, ką reiškia susidorojimas už išsakytą nuomonę“, – rašoma dokumente.

Vadovybė didina spaudimą darbuotojams

Kreipimesi, kurį pasirašė 27 centro darbuotojai, akcentuojama, kad šis LGGRTC direktoriaus poelgis yra ryškiausias, bet ne vienintelis nepasitikėjimo, įtampos kurstymo ir administracinės savivalės pavyzdys.

„Primename visuomenei, kad krizinė situacija LGGRTC pradėjo formuotis nuo 2020 m. liepos 1 d., kai įstaigos vadovo vietą užėmė A. Jakubauskas. Šį paskyrimą lydėjo viešai išsakomos abejonės, jam nepritarė istorikų bendruomenė. Vis dažniau viešojoje erdvėje pasigirsdavo kritika naujosios administracijos atžvilgiu, į kurią ji nereaguodavo“, – atkreipia dėmesį darbuotojai.

„Laikui bėgant aiškėjo, kad su darbuotojų teisėtais lūkesčiais nesiskaitoma, jie vis labiau atribojami nuo sprendimų priėmimo procesų, pasireiškė tendencija varžyti darbuotojų teisę laisvai išreikšti savo nuomonę ir įsitikinimus. Iki dabar administracija nepaskelbė jokios pertvarkymų vizijos, jokių tikslų ir priemonių, tačiau skubiai plėtė ir stiprino administracinius padalinius, didino jų įgaliojimus“, – taip pat pabrėžiama kreipimesi.

Darbuotojai atkreipia dėmesį, kad situacija nepradėjo gerėti ir po to, kai sausio mėnesį centro istorikai dėl padėties LGGRTC kreipėsi į Seimą. Anot jų, direktorius ir toliau nesistengė įsiklausyti į darbuotojų nuomonę, daugumai kreipimąsi pasirašiusių istorikų buvo sumažintas atlyginimas.

„Atvirkščiai, direkcija vietoj konsensuso paieškos didina spaudimą darbuotojams. Daugumai kreipimąsi pasirašiusių darbuotojų buvo sumažinta alga niekaip to nepagrindžiant. Neseniai sukurta nauja pareigybė, tarp kurios funkcijų yra ir tokia, aiškiai parodanti direkcijos požiūrį į darbuotojus: „Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus“ – tokių funkcijų ir ministerijų pareigybėse nerasime.

Direktorius viešai sako netiesą, kai jam tai naudinga, taip dar labiau smukdydamas Centro prestižą“, – rašoma Seimui adresuotame kreipimesi.

Todėl kreipimąsi pasirašę darbuotojai teigia, kad nuolat kartojamos bendros direktoriaus frazės apie rūpestį ir planuojamus pertvarkymus tik pridengia vis didesnės kontrolės ir slaptumo siekį, didėjantį darbuotojų konstitucinių laisvių ribojimą. Jie akcentuoja, kad toks vadovavimo stilius nesuderinamas su šiuolaikinės valstybės tarnybos principais bei akademine laisve, kuri būtina vykdant svarbius Lietuvai tyrimus.

ELTA primena, kad centro darbuotojai sausio pabaigoje kreipėsi į Seimo pirmininkę, susirūpinę dėl LGGRTC vadovybės. Kreipimesi buvo teigiama, kad LGGRTC darbuotojams kelia susirūpinimą istorijos mokslo nuvertinimas kreipiant istorinius tyrimus ideologizacijos, politizacijos linkme. Kreipimesi darbuotojai pažymėjo, kad LGGRTC vadovybė skatina visuomenę užsiimti „istorijos gynyba“ ir „atminties karais“. Darbuotojai taip pat išreiškė susirūpinimą, esą centre vyrauja įtemptas emocinis klimatas ir, kad dėl vadovybės spaudimo tenka darbą palikti patyrusiems istorikams. Pasipiktinimas reikštas ir dėl A. Jakubausko vyresniojo patarėjo, žurnalisto, publicisto, knygų autoriaus Vidmanto Valiušaičio. Abejota dėl jo kompetencijos eiti šias pareigas. Po kilusių įtampų V. Valiušaitis šeštadienį pranešė pasitrauksiantis iš einamų pareigų.

A. Jakubauskas centro direktoriumi paskirtas 2020 m. birželio pabaigoje.