Norą stoti prie 29-uosius veiklos metus skaičiuojančios nacionalinės organizacijos – Lietuvos studentų sąjungos – vairo pareiškė du kandidatai: dabartinis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) prezidentas Dominykas Tvaska, studijuojantis technologijų mokslus, bei LSS valdybos narys Vytautas Kučinskas, kuris šiuo metu yra taikomosios informatikos magistro studentas Vytauto Didžiojo universitete.

LSS pranešime teigiama, kad abu kandidatai vystyti organizacijos veiklą ketina trimis kryptimis – aukštojo mokslo pažangos/proveržio, studentų padėties gerinimo bei organizacijos stiprinimo.
„Sąjungai nauja Seimo kadencija yra puiki galimybė kelti esminius studijų kokybės ir prieinamumo klausimus, taip pat prisiminti studentams aktualias, tačiau į prioritetinio sąrašo pabaigą nustumtas, temas. Naujos valdžios deklaracijos, kad studentai yra svarbūs, o jų dalyvavimas politikos formavime yra būtinas, suteikia vilčių, jog į studentų siūlymus bus dar labiau atsižvelgiama, ir Sąjunga dar aktyviau bus įtraukiama į vykstančius procesus“, – mano VGTU SA prezidentas D. Tvaska.

Tuo tarpu LSS valdybos nario Vytauto Kučinsko manymu, „vienas iš LSS pamatinių siekių privalo būti studentų gerovės užtikrinimas – šalyje reikia kurti tokį studijų ir jos aplinkos modelį, kur studentai gebėtų studijuoti nepaisant socioekonominės padėties, individualių poreikių, jaustųsi saugiai ir užtikrintai žinodami, jog visada gali gauti psichologinę ir finansinę pagalbą, nebūtų priversti dirbti tam, kad išgyventų studijų metu. Studijų laikotarpiu studentai neturi susidurti su diskriminacijos apraiškomis.“

Šeštadienį nuotoliniu būdu vyks LSS Ataskaitos ir rinkimų konferencija. Joje LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu bus renkamas naujasis LSS vadovas, Priežiūros komiteto nariai, tvirtinama LSS strategija (2021–2025 m.) bei LSS narių statuso pakeitimai.

Lietuvos studentų sąjunga jungia 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas.