Sveikatos apsaugos ministerijos parengtame dokumente siūloma švelninti reikalavimus dėl asmenų bendravimo, leidžiant dviejų šeimos ir (ar) dviejų namų ūkio narių artimus kontaktus bei didinant besibūriuojančių asmenų skaičių atvirose erdvėse.

Būtų leidžiama viešose atvirose vietose asmenims būti ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimos ir (ar) dviejų namų ūkio narių grupėmis.

Taip pat siūloma leisti dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus atvirose erdvėse, šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja iki dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių.

„Atsižvelgiant į tai, kad leidžiama teikti vis daugiau paslaugų, siūloma leisti asmenims išvykti iš gyvenamosios vietos ne tik prireikus gauti būtinąsias paslaugas, bet ir tada, kai jie išvyksta iš gyvenamosios vietos dėl bet kokių paslaugų“, – rašoma dokumente.

Siekiant didinti asmenų fizinį aktyvumą, siūloma didinti paslaugų bei užsiėmimų prieinamumą atvirose erdvėse ribotam asmenų skaičiui, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Todėl siūloma leisti sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas ne daugiau kaip 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius.

Taip pat leisti lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius.

Būtų leidžiami ir renginiai, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

Leidžiama vykdyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai, taip pat organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse iki 5 asmenų.

Taip pat siūloma ir toliau Vilniaus miesto savivaldybės administracijai vykdyti ugdymo įstaigų bandomąjį projektą, kai ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriuoju būdu, išplečiant įstaigų skaičių ir numatant proceso pabaigą 2021 m. kovo 31 d.

Siūloma leisti trumpalaikius pasimatymus pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose, užtikrinant visus būtinus saugumo reikalavimus.

Visi šie karantino pakeitimai įsigaliotų nuo kovo 6 dienos, šio šeštadienio.

Nuo kovo 10 dienos bus leidžiama organizuoti transporto vairavimo praktinius mokymus.

„Regitra“ (asociatyvi nuotr.)

Sieks užkirsti kelią įvežtiniams koronaviruso atvejams

Pokyčiai numatomi ir nuo kovo 10 dienos, trečiadienio. Jie bus susiję su į šalį patenkančiais asmenimis.

SAM dokumente nurodoma, kad, siekiant užkirsti kelią įvežtiniams koronaviruso infekcijos atvejams, ypač dėl naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų, taip pat siekiant užtikrinti saugias tarptautines keliones, siūloma nustatyti pareigą visiems asmenims, grįžtantiems ar atvykstantiems į Lietuvos Respubliką vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), turėti atliktą ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką tyrimą koronaviruso infekcijai nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.

Visiems vežėjams siūloma nustatyti pareigą užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo tyrimo atsakymo.

Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo būtų netaikomi ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis; tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims; persirgusiems arba paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina asmenims; asmenims iki 16 metų (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Atsižvelgiant į tai, asmuo nuo 16 metų yra gebantis savarankiškai priimti sprendimus dėl savo sveikatos.) Tam, kad vežėjai turėtų laiko pasiruošti įgyvendinti šias nuostatas, įsigaliojimą siūloma numatyti nuo 2021 m. kovo 10 dienos.

Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu rodiklis Lietuvoje siekia 255 naujus atvejus 100 tūkst. gyventojų.