„Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas teisinis reguliavimas turės įtakos tiek darbuotojų, tiek darbdavių teisėms ir pareigoms, dėl siūlomo teisinio reguliavimo reikėtų gauti Lietuvos trišalės tarybos nuomonę“, – sakoma Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje.

Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus, pagal kuriuos papildoma poilsio diena būtų suteikiama ir darbuotojams, auginantiems vieną vaiką, Seimo teisininkai siūlo svarstyti, ar nereikėtų kartu atsisakyti Darbo kodekso nuostatos, kurioje numatyta galimybė darbuotojams, kurie neturi teisės į papildomas poilsio dienas, suteikti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

ELTA jau skelbė, kad Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas Darbo kodekse siūlo numatyti, kad ir vieną vaiką auginantys darbuotojai turėtų galimybę pasinaudoti papildoma poilsio diena per mėnesį, tai yra „mamadieniu“ ar „tėvadieniu“.

Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą, viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) suteikiama tik neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų auginantiems darbuotojams. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis, negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.