Tokią Darbo kodekso pataisą įregistravo Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas kartu su kitais Seimo socialdemokratais.

Šiuo metu Darbo kodeksas numato, jog vadinamasis „tėvadienis“ ar „mamadienis“ – tai yra papildoma poilsio diena, skirta vaiko auginimo ar ugdymo reikmėms, priklauso tik tiems dirbantiems asmenims, kurie turi du vaikus iki dvylikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų amžiaus.

„Tai sudaro sunkumų ypač darbuotojams, kurie augina vieną vaiką, ir ypač mamoms ar tėčiams, kurie augina vaiką vieni, nes sunkina darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą. Papildoma, universaliau taikoma, laisva diena gali padėti palengvinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą“, – sako projekto iniciatorius Seimo narys G. Paluckas.

Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą, viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) suteikiama tik neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų auginantiems darbuotojams.

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis, negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.