Kaip sakė R. Karbauskis, šešėlinės Vyriausybės programa yra alternatyva valdančiųjų vykdomai politikai.

„Mes tikrai nesiruošiame stoti į poziciją oponuoti dėl oponavimo, užsiimti propagandinių žinučių skleidimu. Formuodami šešėlinę Vyriausybę, mes turime vieną tikslą – padėti daryti mažiau klaidų“, – pristatydamas savo vadovaujamos neformalios Vyriausybė sudėtį sakė R. Karbauskis.

Nors viešai ne kartą buvo kalbėta, kad šešėlinės LVŽS Vyriausybės premjeras bus Saulius Skvernelis, kuris ketverius metus vadovavo jau darbą baigusiai Vyriausybei, tačiau joks postas jam šešėliniame Ministrų Kabinete nėra numatytas.

R. Karbauskio vadovaujamo valstiečių šešėlinio Ministrų kabineto sudėtis:

 • Aplinkos ministrė: Ligita Girskienė
 • Energetikos ministras: Arvydas Nekrošius
 • Ekonomikos ir inovacijų ministras: Deividas Labanavičius
 • Finansų ministras: Valius Ąžuolas
 • Krašto apsaugos ministras: Dainius Gaižauskas
 • Kultūros ministrė: Aušrinė Norkienė
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministras: Tomas Tomilinas
 • Susisiekimo ministras: Arvydas Vaitkus
 • Sveikatos apsaugos ministras: Aurelijus Veryga
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministras: Eugenijus Jovaiša
 • Teisingumo ministrė: Agnė Širinskienė
 • Užsienio reikalų ministras: Giedrius Surplys
 • Vidaus reikalų ministrė: Guoda Burokienė
 • Žemės ūkio ministras: Kęstutis Mažeika

„Manau, kad daugelis iš čia (posėdyje – aut.p.) sėdinčių žmonių savo patirtimi gali padėti veikiantiems ministrams. Tam, kad darytume mažiau klaidų, nes klaidos kainuoja mūsų gyvenimo kokybę“, – posėdžio metu sakė R. Karbauskis.

Jis informavo, kad neformalią LVŽS Vyriausybę ir jos programą jau patvirtino partijos taryba. Kartu R. Karbauskis kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę, sakydamas, kad šešėlinė valstiečių Vyriausybė yra „pasiruošusi padėti visomis išgalėmis dirbti Lietuvos žmonių naudai“.

Šimonytės Ministrų kabinetui pateikė pasiūlymus dėl pandemijos valdymo

Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tokioms pačioms pareigoms paskirtas ir LVŽS Ministrų kabinete. Jis posėdžio metu pristatė parengtą memorandumą dėl COVID-19 pandemijos valdymo.

Memorandume I. Šimonytės vadovaujamai Vyriausybei siūloma pandemijos metu „smulkiesiems verslams sudaryti ir išlaikyti lygiavertes sąlygas bei galimybes veikti, kaip kad yra sudarytos galimybės veikti stambiajam mažmenos verslui – didiesiems prekybos centrams“, į patariamąją ekspertų tarybą pakviesti platesnį ratą įvairių sričių atstovų, skaidrinti ekspertų tarybos sprendimų priėmimo procesą.

„Daug klausimų visuomenei atkristų, jei tas sprendimų priėmimo procesas būtų viešas, gal net viešai transliuojamas, nes netikim, kad ekspertai, diskutuodami apie skaičius, priemones, rodiklius, turi ką slėpti. Viešumas pridėtų daugiau pasitikėjimo ta pačia ekspertų taryba“, – sakė A. Veryga.

Aurelijus Veryga

Vyriausybei taip pat siūloma gerinti vakcinavimo procesą, teikti aiškią informaciją apie galimybes pasiskiepyti, kaip įmanoma greičiau, paskiepijus mokytojus, atverti mokyklas, užtikrinti pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms ir teikti išsamią informaciją apie koronaviruso šalyje statistiką, paaiškinant neatitikimų priežastis.

Memorandumas buvo patvirtintas bendru sprendimu.

Programoje siekia „įtvirtinti pamatinį gėrį“

Valstiečių neformalios Vyriausybės programoje išskirtas siekis „įtvirtinti pamatinį gėrį“.

„LVŽS, priešingai nei dabar valdančiojoje daugumoje esančios partijos, pabrėžia tradicinę šeimą, kuriai valstybė turi užtikrinti visus reikiamus resursus vystytis ir augti, mokytis ir dirbti, būti sveikiems ir saugiems, gyventi švarioje aplinkoje. LVŽS siekia ugdyti dorą bei išsilavinusį valstybės pilietį, norintį ir galintį gyventi oriai bei kurti Lietuvoje, turintį reikalingų profesinių žinių ir gebėjimų, tačiau visų pirma – vertybinius pamatus, leidžiančius su atsakomybe pritaikyti žinias ir kompetencijas savo gyvenime“, – rašoma programoje.

Dokumente išvardinti pasiūlymai ir tikslai šioms sritims: socialinei politikai, sveikatos apsaugai, švietimui, mokslui ir sportui, kultūrai, valstybės valdymui, savivaldai ir regioninei politikai, žemės ūkiui ir kaimui, aplinkos apsaugai, teisėsaugai ir teisėtvarkai, energetikai, transportui ir komunikacijoms, ekonomikai ir finansams, užsienio politikai bei krašto apsaugai ir saugumui.

Paviešino iniciatyvas

Pirmojo R. Karbauskio valdomos neformalios Vyriausybės posėdžio metu šešėlinis švietimo ministras E. Jovaiša pristatė siūlymą visoms partijoms Seime pasirašyti Nacionalinį susitarimą dėl švietimo.

A. Širinskienė, kaip šešėlinė teisingumo ministrė, posėdyje pristatė kreipimąsi į Lietuvos Vyriausiąjį Administracinį Teismą dėl švietimo, sporto ir mokslo ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymo, kuriuo buvo pakeltos norminės studijų kainos.

Savo ruožtu neformali aplinkos ministrė L. Girskienė pristatė frakcijos pasiūlymą Seime, pavasario sesijoje inicijuoti interpeliaciją aplinkos ministrui Simonui Gentvilui.

Konfliktas tarp LVŽS ir S. Gentvilo prasidėjo netrukus po dabartinės Vyriausybės veiklos pradžios. Valstiečiai kaltina S. Gentvilą taikomu spaudimu Aplinkos apsaugos departamento direktorei Olgai Vėbrienei, taip pat teigia, kad ministras painioja viešus ir privačius interesus. Pats S. Gentvilas sakė, kad LVŽS „išima faktus iš konteksto“.

Visoms iniciatyvoms buvo pritarta bendru sutarimu.

R. Karbauskis ragino kolegas aktyviai ruoštis pavasario sesijai ir „konstruktyviam oponavimui“.

„Mano palinkėjimas po šio posėdžio yra tai, jog mes visi suprastume, kad mūsų konstruktyvus požiūris į dabartinę valdžią yra būtinas tam, kad Lietuvos žmonės geriau gyventų“, – pabaigoje sakė R. Karbauskis.

Paaiškino, kodėl sudėtyje nėra Skvernelio

Paklaustas, kodėl šešėlinės LVŽS Vyriausybės sudėtyje nėra S. Skvernelio, R. Karbauskis teigė, kad jis norėjo šešėlinį Ministrų kabinetą formuoti tarp visų opozicinių frakcijų.

„Skvernelis buvo šalininkas varianto, kad šešėlinė Vyriausybė būtų daugiau koalicinė, skirtingų partijų sudaryta, kas yra visiškai neįmanoma šiuo metu“, – sakė R. Karbauskis.

Pasak jo, tai neįmanoma dėl skirtingų opozicinių frakcijų nuomonių, o socialdemokratai, anot R. Karbauskio, tam kol kas taip pat nėra pasiruošę.

R. Karbauskio teigimu, jokio konflikto su S. Skverneliu nėra.

„Manau ir labai tikiuosi, kad jo pastangos ir toliau bus nukreiptos į opozicijos vienijimą, kas yra labai sudėtinga šiame Seime, kaip bebūtų gaila. Gal dėl to, kad frakcijos mažos, gal dėl to, kad neapsisprendžia dėl vietos politiniame pasaulyje, mūsų iniciatyvos jungti opoziciją kol kas neduoda jokio rezultato“, – po šešėlinės Vyriausybės pristatymo sakė R. Karbauskis.

Politiko tvirtinimu, jo dabartinio paskyrimo šešėliniu LVŽS premjeru nereikėtų sieti su realiais partijos planais ateičiai.

„Jeigu kalbėtume apie partijos tarybos sprendimą skirti mane šešėliniu ministru pirmininku, tai yra logiška, aš esu partijos pirmininkas. Šioje situacijoje visi suprantame, kad tai nėra tikroji Vyriausybė“, – teigė R. Karbauskis, dar kartą pažymėjęs, kad valstiečių neformali Vyriausybė yra nusiteikusi bendradarbiauti.