Prokurorų atrankos komisijos nariu valstybės vadovas teikia žurnalistą, naujienų agentūros „Baltic News Service“ vyriausiąjį redaktorių Vaidotą Beniušį. Jis yra baigęs teisės magistro studijas Vilniaus universitete, šiuo metu eina nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tarybos pirmininko pareigas. 2018–2021 m. V. Beniušis buvo Prokurorų etikos komisijos nariu.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, socialinių (teisės) mokslų daktaras Skirmantas Bikelis teikiamas Pretendentų egzaminų komisijos nariu. Jis turi 12 metų mokslinio (Lietuvos teisės institute) ir 8 metų pedagoginio darbo (Mykolo Romerio universitete) patirties, yra 4 monografijų ir daugiau nei 30 mokslinių publikacijų autorius. Pagrindinės S. Bikelio mokslinių interesų sritys – savanaudiški nusikaltimai ir nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas, juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė, kardomosios priemonės, nekaltumo prezumpcija, proporcingumo principas.

Prokurorų etikos komisijos nare prezidentas teikia „Transparency International“ Lietuvos skyriaus programų vadovę Ingridą Kalinauskienę. Ji yra baigusi politikos mokslų bakalauro (Vilniaus universitete) ir viešojo administravimo magistro (Hertie School, Vokietija) studijas. „Transparency International“ Lietuvos skyriuje I. Kalinauskienė dirba nuo 2014 m., o nuo 2019 m. eina programų vadovės, atsakingos už iniciatyvas, susijusias su viešųjų finansų skaidrumu, taip pat skaidrumu sveikatos apsaugoje, socialiniais eksperimentais, pareigas. Ji taip pat yra vizituojanti konsultantė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesorius Gediminas Mesonis teikiamas Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos nariu. Jis yra baigęs fizikos ir teisės studijas, 2000 m. apgynęs socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją. Anksčiau jis yra dirbęs Lietuvos teisės universiteto (dab. Mykolo Romerio universitetas) Studijų centro direktoriumi ir Konstitucinės teisės katedros vedėju, taip pat dėstė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Nuo 2011 iki 2021 m. G. Mesonis ėjo Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas. Jis yra kelių mokslinių knygų ir daugelio mokslinių straipsnių autorius, Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) narys – nepriklausomas ekspertas, trijų mokslinių žurnalų redakcinės kolegijos narys.

Prokurorų atestacijos komisijos nare šalies vadovas teikia Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros ir Komunikacijos fakulteto docentę Iloną Michailovič. Ji baigė teisės magistro studijas Vilniaus universitete, 2001 m. apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją. Pagrindiniai I. Michailovič moksliniai interesai yra viktimologija, lygios galimybės ir nediskriminavimas, smurtas artimoje aplinkoje, atkuriamasis teisingumas ir mediacija.