Tuo metu individualia veikla, įskaitant ir papildoma teisine veikla užsiėmė 11 teisėjų ir per metus gavo 63 tūkst. eurų. Vienas iš jų, užsiimdamas papildoma teisine veikla, per metus gavo daugiau kaip 33 tūkst. eurų.

„Tokią informaciją mes turime iš VMI ir labai norisi tikėti, kad teismų savivalda supranta teisėjų objektyvumo svarbą ir imsis priemonių užtikrinti, kad būtų išvengta ne tik interesų konfliktų, bet ir interesų konflikto regimybės“, – BFK diskusijoje sakė M. Majauskas.

Politikas apibendrino ir daugiau duomenų, kuriuos po prašymo pateikė VMI. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje yra apie 700 teisėjų, kurie gauna valstybės mokamą atlyginimą. Šios su darbo santykiais susijusios pajamos 2019 m. buvo 31,5 mln. eurų.

Tuo metu papildomos teisėjų deklaruotos pajamos per metus paprastai sudaro dar 1 mln. eurų. Politikas, pristatydamas VMI informaciją, teigia, kad didelę šių pajamų dalį 2019 m. sudarė nekilnojamojo turto nuomos pajamos – 79 teisėjai gavo 226 tūkst. eurų.

Dividendus, gyvybės draudimo išmokas, palūkanas gavo daugiau kaip 100 teisėjų, ir bendra suma yra 363 tūkst. eurų.

Apibendrindamas VMI informaciją, M. Majauskas teigia, kad teisėjų praktika teikti įvairias mokymų paslaugas kelia abejonių.

„Teisėjai atlieka ypatingą vaidmenį visuomenėje. Todėl labai svarbu užtikrinti jų nešališkumą ir sprendimų objektyvumą. Deja, teisėjų praktika teikti įvairias mokymų paslaugas kelia abejonių, ar tinkamai valdomi interesų konfliktai. Teisėjams nėra uždrausta dėstyti ar mokyti, atvirkščiai, dalintis patirtimi, teismų praktika yra svarbus užsiėmimas.

Tačiau tai negali virsti komercine veikla, kai privatus asmuo privačioje bendrovėje gali užsisakyti tam tikro teisėjo mokymus. Mano supratimu, tokia praktika yra netinkama“, – teigia politikas.