Šiuo metu kalinimo įstaigose tiek nuteistųjų, tiek darbuotojų sergamumas COVID-19 mažėja – serga 70 įkalintų asmenų bei 136 darbuotojai. Infekcijos pikas čia fiksuotas gruodį, kai 21 d. sirgo 238 nuteistieji ir 178 darbuotojai. Vis dėlto protrūkių pataisos namuose išvengta.

„Sergamumo kreivė vis dar banguoja – tai suplokštėdama, tai šiek tiek pakildama. Bet dabar jau galime kalbėti apie atvejų mažėjimą – situacija pataisos namuose maždaug atspindi sergamumą visuomenėje. Dabar ji valdoma įvairiomis priemonėmis – sumažinta kiek įmanoma kontaktų, netgi teismo procesai vyksta nuotoliniu būdu, dezinfekuojamos patalpos, transporto priemonės, stebima nuteistųjų ir darbuotojų sveikata, dėvimos kaukės, izoliuojami kontaktus su sergančiaisiais turėję asmenys, jie testuojami, testai nuolat atliekami ir profilaktiškai“, – sako Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė.

Pasak už sveikatos priežiūrą atsakingos Kalėjimų departamento atstovės, darbuotojų darbo grafikai pataisos namuose per pandemiją sudarinėjami taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis darbuotojų tarpusavio kontaktas, organizuojamas darbas pamainomis. Darbuotojams, grįžtantiems po atostogų, atliekami COVID-19 testai.

Iš viso per pandemiją dirbantiems bausmių vykdymo sistemoje atlikti 11556 testai dėl COVID-19, nuteistiesiems – 6720.