Šios darbo grupės posėdyje dalyvaus ir premjerė Ingrida Šimonytė.

„Svarstysime pagrindinį klausimą, kaip išnaudoti stovinčias nenaudojamas mokyklas ir praplėsti dienos centrų veiklą, teikti vaikams kitas paslaugas“, – BNS sakė šiuo metu darbo grupei arba vadinamajai Pagalbą teikiančių organizacijų tarybai vadovaujantis Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ vadovas Edmundas Jakilaitis.

„Viena iš aktualesnių problemų yra tai, kad tik nedidelė dienos centrų dalis teikia paslaugas tiesiogiai. Mes skatiname, kuo įmanoma greičiau dienos centrus grįžti į įprastą režimą, teikti vaikams paslaugas tiesiogiai, kad jie nedingtų iš akiračio. Kad vaikai galėtų ruošti pamokas, gauti maistą dienos centruose“, – teigė jis.

Anot E. Jakilaičio, tam galėtų būti panaudota šiuo metu nedirbančių mokyklų infrastruktūra.

„Matome didelį potencialą pastatų, kurie yra pritaikyti vaikams, bet šiuo metu stovi tušti. Netrukus prasideda ugdymas pradinukams, ta proga galbūt galima ir vyresnius vaikus, kuriems reikia dienos centrų pagalbos ar kompiuterių klasių, kad jie galėtų ateiti vieni, darbuotis, kad ir nuotoliniu būdu, nes ne visi vaikai namuose turi tam tinkamas sąlygas“, – sakė jis.

Lapkričio pradžioje paskelbus antrąjį karantiną vyresniųjų klasių moksleiviai mokosi nuotoliniu būdu, o nuo sausio 4 dienos toks mokymas taikomas ir pradinių klasių moksleiviams.

Darbo grupė, kuri koordinuoja ir sprendžia pagalbos COVID-19 ligos sukeltos pandemijos paveiktiems asmenis teikimo klausimus, posėdžiauja kiekvieną šeštadienį.

Ją sudaro Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos, Lietuvos skautijos, fondo „Sidabrinės linijos“, organizacijos „Gelbėkit vaikus“, Lietuvos LIONS klubų asociacijos, „Maisto banko“, Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Paramos vaikams centro, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos, iniciatyvos „Laikykitės medikai“, Rotary klubo Lietuvos apygardos atstovai.

Darbo grupei pavesta teikti Vyriausybei informaciją apie egzistuojančias visuomenines iniciatyvas, susijusias su neigiamų pandemijos padarinių šalinimu. Taip pat ji koordinuoja pagalbos teikimą pandemijos paveiktoms asmenų grupėms.