Anot ministerijos, jį atliktų Statistikos departamentas.

Kaip rašoma SAM teikiamo dokumento projekte, tyrimo tikslas – rengti, teikti ir skelbti operatyvius bei detalius COVID-19 ligos paplitimo, testavimo, sergamumo, mirtingumo, vakcinacijos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir resursų rodiklius, kurie leistų atlikti išsamią pandemijos analizę, priimti pagrįstus jos valdymo sprendimus ir prognozuoti eigą.

Statistinis tyrimas būtų atliekamas 2021 metais, naudojant visus reikalingus administracinius duomenų šaltinius: valstybės ir žinybinius registrus, informacines sistemas ir dokumentus, kurie gali būti naudojami viešajam administravimui.

Priėmus šį nutarimą, Statistikos departamentas rinktų asmens duomenis, įskaitant ir „specialių kategorijų asmens duomenis“.

„Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, mirties datą, vietą ir priežastį, lytį, amžių, gyvenamosios vietos adresą, darbovietės adresą ir ekonominės veiklos rūšį, neįgalumo/darbingumo lygį, kontaktinio telefono numerį, testavimo ir sveikatos duomenis, susijusius su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnoze, vakcinacijos įrašų su vakcina nuo COVID-19 ligos duomenis“, – rašoma dokumente.

Statistinio tyrimo metu surinkti duomenys būtų naudojami „tik duomenų jungimui ir analizei“. Jie būtų saugomi iki koronaviruso pandemijos pabaigos.