G. Landsbergis pasveikino EK pasiūlytą Europos demokratijos veiksmų planą. Šis pasiūlymas itin svarbus kovojant su dezinformacija, stiprinant rinkimų atsparumą išorės jėgų poveikiui bei užtikrinant jų skaidrumą. Pokalbio metu akcentuotas ir sėkmingas bendradarbiavimas tarp Europos Komisijos ir Lietuvos rengiant šį planą.

,,Dabar svarbu imtis konkrečių veiksmų ir efektyviai šį planą įgyvendinti”, - pažymėjo ministras.

G. Landsbergis atkreipė V. Jourovos dėmesį į Rusijos veiksmus prieš Lietuvos teisėjus, dirbusius Sausio 13-osios byloje. Ministras kvietė Europos Komisiją teikti pasiūlymus dėl koordinuoto ir bendro visos Europos Sąjungos atsako į politiškai motyvuotus trečiųjų šalių paieškos ir ekstradicijos prašymus.

,,Reikia bendro europinio atsako, kad apsaugotume mūsų piliečius ir neleistume pasinaudoti Interpolo sistemomis politiškai motyvuotais tikslais”,- pabrėžė ministras. Europos Komisijos viceprezidentei pritariant, sutarta dėl šio klausimo sprendimo tęstinių veiksmų derinimo.

Europos Komisijos vicepirmininkės V. Jourovos atsakomybės sritys - teisės viršenybė, demokratijos apsauga, žmogaus teisės, kova prieš dezinformaciją.