Tarnyba buvo nusprendusi, kad šios premijos teikimo tvarka pažeidžia vyresnių mokytojų teisę gauti apdovanojimą ir yra diskriminacinio pobūdžio.

„Neįžvelgiu vyresnių mokytojų diskriminacijos, nuvertinimo, tik matau akivaizdų siekį paskatinti tuos pedagogus, kuriems reikia palaikymo. Privalome daryti viską, kad praėjus keleriems metams turėtume, kas dirba mokyklose, kad būtų, kas pakeičia pasitraukiančius iš darbo pensinio amžiaus pedagogus. Be abejo, norime į mokytojus pritraukti patį gabiausią ir labiausiai motyvuotą jaunimą. Pritraukti ir išlaikyti“, – pranešime cituojama sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Anot jos, premija yra „puikus būdas parodyti, kad jie ten laukiami“.

Lapkričio pabaigoje lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigė, kad Meilės Lukšienės premijos teikimo tvarka pažeidžia vyresnių mokytojų teisę gauti šį apdovanojimą. Ji kreipėsi į tuometį ministrą Algirdą Monkevičių siūlydama keisti sąlygą, kad premija skiriama tik jaunesniems nei 35 metų pedagogams.

A. Skardžiuvienės teigimu, kandidatų amžiaus ribojimas yra neteisėtas – pagal Lygių galimybių įstatymą, diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama, kai apribojimai yra nustatyti įstatymu, juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Kaip teigiama ministerijos pranešime, Meilė Lukšienė labai vertino jaunąją pedagogų kartą ir ją skatino, o jos vardo premija yra analogiška Metų mokytojo apdovanojimo galimybė jauniems mokytojams.

„Metų mokytojais beveik visada tampa pedagogai, turintys ilgametę patirtį. Per metus vidutiniškai skiriamos penkios tokios premijos, o jauniems mokytojams sudėtinga į jas pretenduoti. M. Lukšienės premija skiriama tik vienam mokytojui per metus“, – teigiama pranešime.

Meilės Lukšienės premiją ministerija įsteigė 2010-aisiais. Ji skirta pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

Į premiją gali pretenduoti asmenys iki 35 metų. Premijos dydis – 120 bazinių socialinių išmokų. Šiuo metu tai būtų 4680 eurų.