Pravieniškėse dirbantys pareigūnai neslepia, kad šiuo metu įkalinimo įstaigoje situacija yra pakankamai sudėtinga, jie susiduria su nemenkais iššūkiais, nes tik į įkalinimo įstaigą permiegoti turintys sugrįžti nuteistieji nesilaiko taisyklių ir net bando demonstruoti savo galias.

Delfi praėjusią savaitę paviešino nuteistųjų mobiliojo ryšio telefonais darytus vaizdo įrašus, kuriuose yra užfiksuoti nuo savadarbės psichotropinės medžiagos „kobros“ (dar vadinama „chimke“) apsvaigę kaliniai. Po šių įrašų paviešinimo tarp kai kurių nuteistųjų kilo pasipiktinimo banga – esą dėl tokios situacijos gali būti pablogintos jų kalinimo sąlygos. Tačiau tai rūpi ne visiems atvirojoje kolonijoje įkalintiems nuteistiesiems – kai kurie jų praėjusį savaitgalį, kai įkalinimo įstaigoje dirba mažiau pareigūnų, surengė tikras linksmybes.

Pravieniškių pataisos namų darbuotojai teigia, kad praėjusio penktadienio vakarą prižiūrėtojai buvo priversti panaudoti fizinę prievartą prieš du nuteistuosius – jie ne tik nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bet ir šiems pasipriešino. Abu įkalinimo įstaigoje siautėję nuteistieji buvo neblaivūs.

Šeštadienio vakarą pareigūnams problemų sukėlė dar kiti du nuteistieji, kurie nustatytu laiku – 19 val. – nesugrįžo į įkalinimo įstaigą iš darbo. Pareigūnai su kaliniais bandė susisiekti mobiliojo ryšio telefonais (atvirojoje kolonijoje kalintys nuteistieji gali juos turėti, jeigu gauna įstaigos administracijos leidimą), tačiau pavyko ne iš karto. Galop buvo nustatyta, kad abu nuteistieji yra išvažiavę į Jonavą – čia bėglius sulaikė vietos policijos pareigūnai.

Šie kaliniai taip pat buvo neblaivūs – kai jie buvo atvežti į Pravieniškes, vienam buvo užfiksuotas 0,85 prom., o kitam – 1,25 prom. girtumas.

Linksmybės atvirojoje kolonijoje tęsėsi ir sekmadienį – apie 15 val. atvirosios kolonijos teritoriją stebintis pareigūnas pastebėjo, kaip prie įkalinimo įstaigos priėjęs vyras vienam nuteistajam perdavė pusės litro talpos degtinės butelį. Pareigūnai į šį pažeidimą sureagavo iš karto – „siuntos pristatytojas“ buvo sulaikytas, o iš „siuntos gavėjo“ degtinė buvo paimta.

Pravieniškių pataisos namų vadovybė teigia, kad nesitaikstys su kalinių daromais pažeidimais: „Siekiant užtikrinti tinkamą režimo laikymąsi, visuomenės saugumą, bus pradėtos taikyti tam tikros prevencinės priemonės – nuteistųjų lydėjimas į gydymo įstaigas ir kitų trumpalaikių išvykų metu, taikoma nuolatinė nuteistųjų priežiūra atskiruose gyvenamuosiuose korpusuose, taip pat bus peržiūrėtos sutartys su darbus organizuojančiomis įstaigomis, siekiant užtikrinti nuteistųjų priežiūrą trumpalaikių išvykų į darbą metu ir kt.“

Pravieniškių pataisos namų atvirojoje kolonijoje šiuo metu bausmę atlieka apie 200 nuteistųjų vyrų ir 7 moterys. Šioje įkalinimo įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atlieka už neatsargius nusikaltimus ir tyčinius nusikaltimus, už kuriuos paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija vienerių metų, nuteisti asmenys.

Nuo liepos mėnesio, kai įsigaliojo Bausmių vykdymo kodekso pataisos, atviroje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę taip pat atlieka nuteistieji, kurie pataisos namuose bausmę atliko lengvosios grupės sąlygomis, o jiems iki galimo lygtinio paleidimo taikymo liko ne daugiau kaip vieneri metai, taip pat jeigu nuteistieji gerai elgiasi, neturi galiojančių nuobaudų ir vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane nustatytas priemones, taip pat jeigu jų nusikalstamo elgesio rizika yra žema arba bausmės atlikimo metu ši rizika buvo akivaizdžiai sumažinta.

„Vertinant įstatymo numatytas nuteistųjų kategorijas, kurios turėtų atlikti bausmę atvirojoje kolonijoje, susidaro vaizdas, kad atvirojoje kolonijoje galėtų būti tik nekeliantys didesnių rūpesčių, gal būt net pozityvūs asmenys, kurie pažeidę baudžiamajame kodekse numatytas teisės normas, tačiau nepavojingi visuomenei ir gali būti laikomi tik su daline priežiūra, – pažymėjo pataisos namų atstovai, – tačiau paskutiniai įvykiai rodo, kad asmenys, kuriems paskirta atlikti bausmę pačiomis lengviausiomis priežiūros sąlygomis, nevertina pasitikėjimo.“

Pasak pataisos namų administracijos, po įstatymų pakeitimų į atvirąsias kolonijas automatiškai nukreipiami visi nuteistieji, atitinkantys Bausmių vykdymo kodekse numatytas nuostatas – net nereikia atsižvelgti į jų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos dydį, elgesį bausmės atlikimo metu ar ankstesnių teistumų skaičių.

„Todėl susidaro situacija, kad į atvirąją koloniją patenka asmenys, turintys galiojančių drausminių nuobaudų už šiurkščius ir itin šiurkščius pažeidimus, sistemingai pažeidinėjantys įstaigose nustatytą tvarką, keliantys pavojų ir atvirosios kolonijos darbuotojams“, – pažymi įkalinimo įstaigos administracija.

Praėjusią savaitę Pravieniškių pataisos namuose mirė du nuteistieji, ar jų mirtys yra susijusios su narkotinių medžiagų vartojimu, dar yra tiriama. Į įkalinimo įstaigoje esančius sektorius nuolat nuteistiesiems bandoma permesti įvairių draudžiamų daiktų – ne tik mobiliojo ryšio priemonių, bet ir narkotinių medžiagų.

„Narkotinių ir psichotropinių medžiagų atvirojoje kolonijoje gyvenantiems nuteistiesiems įsigyti nėra misija neįmanoma, kadangi jie laikomi be apsaugos, gali laisvai judėti nustatytose teritorijose, išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų, – pripažino Kalėjimų departamentas, atsakydamas įė Delfi klausimus. – Neretai „pagalbos“ ranką atvirojoje kolonijoje esantiems asmenims ištiesia ir jų artimieji perduodami jiems narkotinių ir psichotropinių medžiagų.“

Pasak departamento atstovų, ši situacija ypatingai sudėtinga Pravieniškių atvirojoje kolonijoje, nes čia šiuo metu laikoma daugiausia asmenų – beveik 200, iš kurių dauguma turi priklausomybę alkoholiui ar kitoms psichiką veikiančioms medžiagoms.

„Gydymas metadonu taikomas trims asmenims, vyksta anoniminių alkoholikų ir narkomanų užsiėmimai, nuteistieji gali lankyti užsiėmimus ir laisvėje veikiančiose reabilitacijos įstaigose, psichologiniuose centruose, tačiau dauguma asmenų į atvirąja koloniją atvyksta trumpoms bausmėms – 4 ar 5 mėnesiams, todėl tikėtis, kad per tokį trumpą laiką šie asmenys pasidarys nebepriklausomi, būtų naivu“, – pažymima Delfi atsiųstame atsakyme.

Kalėjimų departamentas pabrėžė, kad įkalinimo įstaigos administracija nuolat vykdo įvairias prevencines priemones (kratas, apžiūras netikėtus patikrinimus ir pan.), bet „jos yra trumpalaikės“.

„Todėl kreipiamės į Teisingumo ministeriją, kad būtų ieškoma sisteminių sprendimų šiai situacijai spręsti“, – pažymėjo departamento atstovai.

Atliekant kratas ir vykdant kitas prevencines priemones, vien per dvi paskutines savaites pradėti keli ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Šiais metais Pravieniškių atvirojoje kolonijoje nuteistieji testais dėl narkotikų vartojimo buvo tikrinti 72 kartus, iš jų – 34 testai buvo teigiami. Be to, nustatyti 55 alkoholio vartojimo atvejai.

„Už alkoholio vartojimą taikomos drausminės nuobaudos, už narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimą yra taikomos Administracinių teisės nusižengimų kodekse numatytos sankcijos, vartojantieji ar turintys priklausomybes nuteistieji įtraukiami į Psichiką veikiančias medžiagas vartojančių asmenų įskaitas, jiems taikomi papildomi apribojimai ir griežtinama priežiūra“, – pažymėjo departamento atstovai.

Teisingumo ministrė: naivu tikėtis greitų permainų

Situaciją Pravieniškių pataisos namuose naujoji teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska praėjusią savaitę aptarė su Kalėjimų departamento vadovybe, tačiau bent kol kas drąstiškų priemonių nesiima – atsakomybė dėl netvarkos nebus taikoma.

„Problemos įkalinimo įstaigose, kurios kartas nuo karto yra garsiai nušviečiamos viešumoje, nėra naujiena, – pranešime cituojama E. Dobrovolska. – Šiandien greitų ir kardinalių sprendimų nebus ir būtų naivu to tikėtis – turime išanalizavę identifikuoti didžiausias bėdas, kokios jos bebūtų – svaiginimasis įkalinimo įstaigose, užimtumas ar tiesiog vizijos nebuvimas. Ieškodami sprendimų turime labai daug dėmesio skirti ir psichologinei bei psichinei sveikatai – tiek nuteistųjų, kurie elgiasi nekorektiškai, tiek pareigūnų, kurie kasdien su tuo susiduria. Matau tik vieną kelią – maksimalų atvirumą ir nuoseklų pokytį, paremtą aiškia strategija.“

„Situacija mūsų įstaigose reikalauja sisteminių ir kompleksinių sprendimų, – nurodė Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas. – Kalbu ne tik apie tokių atvejų fiksavimą ir prevenciją. Reikalinga keisti pačią bausmės atlikimo modelio koncepciją ir tie darbai jau vyksta. Artimiausiu metu visuomenei pristatysime naujo modelio, orientuoto į efektyvią resocializaciją, viziją.“