Jos teigimu, tai numatyta ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio sprendime.

Jame rašoma, kad įstaigos turės užtikrinti koronaviruso testų atlikimą ir rezultatų suvedimą į e.sveikatos sistemą gruodžio 25-27 ir sausio 2-3 dienomis.

Anot ministerijos, toks sprendimas priimtas pasitarus su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, laboratorijų ir mobiliųjų punktų koordinatoriais bei vaistininkais.

„Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos nurodytomis dienomis operacijų vadovo sprendimu privalės teikti paslaugas, išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, mobilių komandų COVID-19 liga sergantiems pacientams paslaugas, skubios odontologijos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas“, – rašoma pranešime

„Paslaugos nurodytomis dienomis bus teikiamos įprastu įstaigos darbo laiku. Atsižvelgiant į besikreipiančio paciento sveikatos būklę, sveikatos priežiūros paslaugos turės būti teikiamos tiesioginio kontakto ar nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad šias paslaugas teikiančios įstaigos negalės teikti paslaugų vien tik nuotoliniu būdu“, – teigiama jame.

SAM teigimu, jeigu įstaiga nurodytomis dienomis neturės galimybės pati užtikrinti paslaugų teikimo, ji turės sudaryti sutartį ar susitarimą su kita tame pačiame mieste ar gyvenvietėje esančia ir tokias paslaugas teikiančia įstaiga.

Gydymo įstaigos įpareigotos iki antradienio paskelbti informaciją apie jos darbo laiką ir darbo organizavimą nurodytomis dienomis bei kontaktinę informaciją.

„Informacija privalo būti paskelbta pagrindiniame interneto puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje, taip pat prie pagrindinio įėjimo į gydymo įstaigą“, – nurodo SAM.

Pasak jos, A. Dulkio sprendimu savivaldybių administracijų direktoriai yra įpareigoti užtikrinti šias paslaugas teikiančių gydymo įstaigų darbą nurodytomis dienomis, taip pat užtikrinti koronavirusu sergančių asmenų, kurie išrašomi gydytis namuose, transportavimą į jų namus ar kitą gyvenamąją vietą, jeigu jie patys neturi galimybės grįžti.

Savivaldybių, kuriose yra įsteigti mobilūs punktai, administracijų direktoriai įpareigoti užtikrinti, kad mobilūs punktai nurodytomis dienomis dirbtų kasdien arba kas antrą dieną ne trumpiau kaip po 2 valandas per dieną, o savivaldybių, kuriose yra įsteigtos karščiavimo klinikos, užtikrinti šių klinikų veiklą ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

Operacijų vadovo sprendimu yra pavedama savivaldybių poliklinikoms ir miestų ar rajonų savivaldybių konsultacinėms poliklinikoms nurodytomis šventinėmis ir nedarbo dienomis teikti radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos paslaugas.

Tuo metu vaistinėms, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, A. Dulkio sprendimu nurodytomis dienomis pavesta dirbti ne trumpiau nei 4 valandas per dieną.