Toks siūlymas Vyriausybėje pirmadienį ryte svarstomas, siekiant sumažinti administracinę naštą ir pagreitinti leidimų užsieniečiams išdavimo procesą.

Pagal siūlomus pakeitimus užsieniečiams leidimus atvykti į Lietuvos Respubliką išduotų atitinkamos valdymo srities ministras pagal savo kompetenciją.

Taip pat paliekama teisė Valstybės saugumo departamento direktoriui leidimus išduoti užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais.