Seimo tyrimo komisija, kuriai vadovavo Seimo narė Irena Haase, siūlo tenkinti generalinio prokuroro Evaldo Pašilio prašymą ir leisti Seimo narį V. Gapšį į patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

Praėjusią savaitę už tai balsavo 8 Seimo tyrimo komisijos nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo. Komisijos narė „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė nuo balsavimo nusišalino.

Įregistruotose komisijos išvadose pažymima, kad „komisija, tirdama jai pavestą klausimą ir įgyvendindama savo teises, nesikiša į teismo, teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno veiklą, kai jie atlieka ikiteisminį tyrimą ar nagrinėja bylą teisme, taip pat nagrinėjant asmens neliečiamybės atėmimo klausimą, apsiribojama tik generalinio prokuroro teikime nurodytų faktų interpretavimu, vertinimu arba patikslinimu“.

Komisijos nuomone, generalinio prokuroro prašymas dėl sutikimo Seimo narį Vytautą Gapšį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę yra pagrįstas.

Tuo tarpu Seimo narys V. Gapšys tvirtino, kad jis vykdė savo Seimo nario veiklą ir už ją yra persekiojamas.

„Į mūsų politinį procesą yra įpainiojama teisėsauga. (...) Seimo nariai vis dėlto turėtų turėti teisę dirbti Seimo nario darbą, į jų darbą neturėtų be reikalo kištis prokuratūra. (...) Seimo nario veikla buvo varžoma, taikant kriminalinės žvalgybos priemones. Deja, net ne visos kriminalinės žvalgybos priemonės yra atskleistos ir turbūt smalsu, kodėl vis dėlto taikius kriminalinės žvalgybos priemones mano atžvilgiu staiga dalis jų lieka įslaptinta. Net ir teismui nepateikiama, kokios jos buvo, ir tai turi didžiulę reikšmę. Vienas dalykas, jos galėtų atskleisti ir tam tikrus politinius niuansus, jos galėtų atskleisti ir priešingus įrodymus, negu teikia kaltinimas, bet tai nėra padaroma“,- sako V. Gapšys.

Tyrimo komisija dėl V. Gapšio teisinės neliečiamybės išklausė Generalinės prokuratūros prokuroro Justo Lauciaus ir paties V. Gapšio argumentus.

Seimas buvo pavedęs komisijai tyrimą atlikti iki šių metų gruodžio 23 d.

ELTA primena, kad šių metų gruodžio 3 d. Seimas, išklausęs generalinio prokuroro E. Pašilio pranešimą, sudarė tyrimo komisiją, kuriai vadovavo Seimo TS-LKD frakcijos narė I. Haase.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis Seimą informavo, kad šių metų lapkričio 11 dieną Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuria jam pavedė kreiptis į Seimą dėl sutikimo leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn V. Gapšį, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

Anot E. Pašilio, baudžiamojoje byloje V. Gapšiui pareikšti kaltinimai dėl keturių sunkių korupcinio pobūdžio nusikaltimų.

„V. Gapšys kaltinamas, kad, būdamas valstybės tarnautoju, valstybės politiku 2012–2016 metų kadencijos Seimo nariu, Darbo partijos frakcijos Seime nariu, taip pat būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, politinės partijos – Darbo partija pirmininko pirmuoju pavaduotoju, šios partijos tarybos, partijos valdybos nariu (...), nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. iki 2016 m. sausio 22 d. Vilniuje kyšininkavo ir prekiavo poveikiu“, – Seimo posėdyje sakė E. Pašilis, primena ELTA.

Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn bei jo laisvės suvaržymo gali kreiptis tik šalies generalinis prokuroras.