Ribojamas judėjimas

Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. gruodžio 15 dienos 24 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 24 val. ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų, išskyrus atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties ar atlikti darbo, kai darbo vieta kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicininės pagalbos. Judėjimo ribojimas taip pat nebus taikomas ir tais atvejais, kai vykstama į/iš oro uostą, dėl objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykimas į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę yra neišvengiamai būtinas.

Policija skelbia organizuosianti stacionarius kontrolės postus visų šalies savivaldybių centrų prieigose, kuriuose bus kontroliuojamos įvažiuojančios į miestus transporto priemonės. Dalis įvažiavimų bus užtverta techninėmis priemonėmis, bus įrengiamos stebėjimo kameros ar statomi draudžiamieji ženklai. Kiekviename poste dirbs mažiausiai du pareigūnai, didelio eismo intensyvumo postuose bus pasitelkiami policijos rėmėjai, šauliai ir pan.

Blokavimo postai prie įvažiavimų į miestus bus steigiami nuo gruodžio 18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21 val., nuo gruodžio 23 d. 13 val. iki 27 d. 21 val. ir nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val.

Artėjantį savaitgalį budės 670 policijos ekipažų, dar 250 ekipažų – kontrolės postuose, taigi visoje Lietuvoje savaitgalį patruliuos 920 ekipažų. Paprastomis, ne švenčių, dienomis budės 750 ekipažų. Judėjimo kontrolei tarp savivaldybių vykdyti papildomai dirbs dar 60 policijos ekipažų, kurie tikrins judėjimo teisėtumą.

Nuo trečiadienio taip pat draudžiama judėti gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje ar už jos ribų dėl nebūtinų priežasčių. Draudžiama palikti gyvenamąją vietą, išskyrus, kai vykstama į darbą, prekybos vietą, laidotuves, į nekilnojamojo turto objektą, valdomą nuosavybės teise, dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų ar objektyviai pagrįstų priežasčių, kai vykimas neišvengiamai būtinas. Taip pat gyvenamąją vietą bus leidžiama palikti, kai ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariai vyksta pasivaikščioti atvirose vietose.

Taip pat draudžiamas daugiau nei vienos šeimos ar vieno namų ūkio artimi kontaktai, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą sergantiems ar prižiūrėti savimi negalinčius pasirūpinti asmenis.

Leidžiama veikti tik vaistinėms, maisto, veterinarijos, optikos ir ortopedijos prekių parduotuvėms

Vyriausybės sprendimu uždaromos ir visos parduotuvės, kurios neteikia maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių. Parduotuvėse, įskaitant parduotuves prekybos arba pramogų centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 kvadratinių metrų prekybos plotas vienam lankytojui.

Karantino metu draudžiami vieši renginiai, susibūrimai, viešose vietose vyresniems nei 6 metų asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Švietimo įstaigų veikla vykdoma nuotoliniu būdu, išskyrus darželius

Švietimo ir ugdymo įstaigų veikla organizuojama tik nuotoliniu būdu, lankymasis stacionariose socialinių paslaugų įstaigose draudžiamas. Taip pat draudžiama ir veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Visgi nuotoliniu būdu negalintys dirbti tėvai ir toliau galės vaikus leisti į darželius.

Grožio paslaugos

Taip pat karantino metu draudžiama teikti grožio, taip pat kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas medicininės reabilitacijoms paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, finansinėms paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

Karantinas šalyje pratęstas iki sausio 31 d.