Lietuva organizavo gruodžio 8–11 dienomis vykusį Jungtinių Tautų konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) ir šios Konvencijos strateginio aplinkos vertinimo protokolo šalių susitikimą.

Nuotoliniu būdu vykusiame šalių susitikime buvo pažymėtas šios konvencijos trisdešimtmetis. Taip pat patvirtinti svarbūs sprendimai dėl konvencijos taikomumo branduolinių jėgainių veikimo laiko pratęsimui gairių bei šio tarptautinio susitarimo ilgalaikės strategijos iki 2030 metų ir priemonių plano patvirtinimo.

Šiuo metu Espo konvencija jungia 45 šalis – 44 valstybes ir Europos Sąjungą.

Sėkmingai pasibaigęs Espo konvencijos šalių susitikimas yra Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo su Espo konvencijos sekretoriatu, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia Vokietija, taip pat Suomija bei kitomis šalimis rezultatas.