Aiškintasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Pranešta, esą K. Komskis, atstovaudamas jo valdomai UAB „Kalibrus“, su Pagėgių savivaldybės administracija buvo šiemet pasirašęs rangos bei kitų darbų sutarčių.