Į naują komisiją konkurso būdu išrinkti mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba, mokyklų vadovai, mokslininkai, savivaldybių švietimo padalinių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, taip pat Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Tautinių mažumų bendrijų tarybos atstovai.

Konkursui buvo pateiktos 36 paraiškos, ministerijos komisija išrinko 23 narius. Kandidatus galėjo siūlyti organizacijos, jie galėjo siūlytis ir patys. Kandidatams keltas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, jie turėjo būti tautinių mažumų formalaus ar neformalaus švietimo bendruomenės nariai, mokslininkai, taip pat darbuotojai, turintys ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį tautinių mažumų švietimo srityje, tautinių mažumų jaunimo organizacijų, savivaldybių atstovai. Komisijos nariai savo pareigas atliks visuomeniniais pagrindais.

Tarp komisijos narių – dvi Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentės: Irena Masoit ir Henrika Sokolovska; Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorė Kristina Rutkovska, Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė Ela Kanaitė, Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ pirmininkė Evelina Paulavičienė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Tautinių mažumų bendrijų tarybos atstovai.

Komisijoje tai pat – Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių atstovai, kelių darželių, mokyklų direktoriai, pedagogai, tarp jų – Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos vadovė Ruth Reches, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktorė Jelena Žurovska ir kiti.

A. Monkevičius kvietė komisiją „surasti ir pasiūlyti sprendimus“, kurie mažintų tautinių mažumų moksleivių pasiekimų atotrūkius, plėstų jų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veiklose.

Tautinių mažumų švietimo komisija yra kolegiali ministerijos patariamoji institucija. Pagrindinis jos darbas – teikti pasiūlymus dėl tautinių mažumų švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo ir atlikti prieš metus Varšuvoje pasirašytos deklaracijos dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje švietimo įgyvendinimo plano stebėseną.

Į pirmą nuotolinį posėdį komisija turėtų rinktis trečiadienį.