Kaip deklaruojama projekte, valdančiosios koalicijos Vyriausybės programoje išskirti svarbiausi „šalies pažangos prioritetai, kurie padės pasiekti esminį lūžį, sustiprins mūsų šalį ir jos žmones, padarys mus atsparesnius įvairioms galimoms grėsmėms, nesvarbu, tai būtų sveikatos krizė, klimato kaita ar kitos neapibrėžtos įtakos“. Programa valdantieji įsipareigoja „pasiekti esminį ekonominį proveržį, pereidami prie aukštesnės, nei dabar esančios pridėtinės ekonominės vertės“.

Naujosios Vyriausybės programą sudaro dvylika skyrių, apimančių švietimą, saugumą, socialinės atskirties mažinimą, gyvenimo kokybės didinimą, regioninę politiką, ekonomiką, finansų politiką ir kitas svarbiausias valstybės sritis.

Projekte taip pat nurodoma, kaip ir kokiais principais remiantis Vyriausybė planuoja įgyvendinti savo programą. Akcentuojami šie principai: atviri duomenys, atskaitomybė, diskusija ir žiniomis grįsti sprendimai, bendradarbiavimas, interesų suderinimas, reputacijos stiprinimas, atvira Vyriausybės komunikacija.

Su pilnu Vyriausybės programos projektu galite susipažinti čia.

Pritarimo programai procedūra

Vyriausybės programa Seimui turėtų būti pateikta jau antradienį. Po pateikimo Vyriausybės programą svarsto Seimo frakcijos ir Seimo komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ar ministrą su jais suderintu laiku atsakyti į klausimus dėl Vyriausybės programos. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti Vyriausybės programą.

Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Vėliau Vyriausybės nariai turi prisiekti Seime Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta Vyriausybei patobulinti, nauja Vyriausybės programos redakcija Seimui turėtų būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo. Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, Vyriausybė privalėtų atsistatydinti.

Vyriausybės programos svarstymas yra vienas iš svarbiausių parlamento darbų prasidėjus pirmajai naujo Seimo sesijai. Kaip yra anksčiau pažymėjęs Konstitucinis Teismas, Vyriausybės programa yra vertintina kaip teisinis dokumentas, kuriame išdėstytos tam tikro laikotarpio valstybės veiklos gairės.