Tai numatantį rezoliucijos projektą įregistravo Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nariai.

Rezoliucijoje nurodoma, kad bendrojo ugdymo mokyklose jau dabar trūksta apie 1 tūkst. 640 švietimo pagalbos specialistų ir specialiųjų pedagogų, tuo metu lėšos kitų metų biudžete tam nenumatytos.

Pasak rezoliucijos rengėjų, 2021 metais bazinėms švietimo pagalbos paslaugoms vaikams bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinti reikalingi 28,8 mln. eurų.

„Nenumačius reikalingos sumos valstybės biudžete, nemaža dalis specialiųjų poreikių vaikų jau šiandien lieka be bazinių paslaugų teikimo“, - sakoma rezoliucijos projekte.

Iki 2024 m. rugsėjo 1 d. socialdemokratai taip pat ragina užtikrinti sąlygas įtraukiam ugdymui, kasmet skiriant papildomų lėšų.

Dokumento projekte Vyriausybės prašoma numatyti lėšų didinimą ir kryptingai didinti švietimo pagalbos specialistų ir specialiųjų pedagogų darbo užmokestį, užtikrinti tinkamas profesinio tobulėjimo sąlygas, numatyti jų rengimą.

Socialdemokratai siūlo planuoti valstybės biudžetą taip, kad švietimo pagalbą gautų visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai.

Rezoliucijos projekte siūloma susieti švietimo pagalbos specialistų ir specialiųjų pedagogų steigimui būtinų lėšų skyrimą su pagalbos teikimui tinkamų patalpų įrengimu ir specialistų aprūpinimu reikiamomis darbo priemonėmis.

Dokumento projekte siūloma peržiūrėti ir koreguoti švietimo pagalbos specialistams ir specialiesiems pedagogams darbo krūvio sandarą ir sudaryti sąlygas gauti priedus už papildomus darbus, kurie neįtraukti į jų pareigybės aprašymą.

Viena iš rezoliucijos teikėjų, Seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė sako, kad susiklosčiusi situacija švietimo įstaigose yra apgailėtina.

„Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose šiuo metu yra ypatingai sudėtinga dirbti, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų ir specialiųjų pedagogų.

Problema nesprendžiama ir gilėja. Turime susitarti, kad pagaliau būtų skiriamos reikiamos lėšos, nes specialiųjų poreikių mokinių skaičius ugdymo įstaigose tik augs“, - teigia V. Targamadzė.

Seimo rezoliucijos „Dėl bazinių paslaugų specialiųjų poreikių vaikams užtikrinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose užtikrinimo teikia opozicinės socialdemokratų frakcijos nariai Tomas Bičiūnas, Liudas Jonaitis, Orinta Leiputė ir Vilija Targamadzė.