Ji kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą siūlydama keisti sąlygą, kad premija skiriama tik jaunesniems nei 35 metų pedagogams.

A. Skardžiuvienės teigimu, kandidatų amžiaus ribojimas yra neteisėtas.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama, kai apribojimai yra nustatyti įstatymu, juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad premijos skyrimo nuostatai nėra paremti įstatymu.

Anot jos, sąlyga, kad premija skiriama tik mokytojui iki 35 metų, suponuoja, jog tik jauni pedagogai yra progresyvūs, tik jie gali skatinti demokratiškumą, pilietiškumą, skleisti humanistines idėjas tobulinant švietimo sistemą.

„Deja, bet dar gyvename visuomenėje, kurioje egzistuoja jaunumo kultas, o vyresnių asmenų potencialas suvokiamas labai siaurai. Joks žmogaus tapatybės požymis neturėtų būti vertinamas kaip labiau ar mažiau palankus apdovanojant jį ar ją nacionaliniu mastu. Vertinkime žmones už jų darbus, patirtį ir idėjas, o ne pagal gimimo datą“, – sakė A. Skardžiuvienė.

Švietimo ministerijos įsteigta M. Lukšienės premija kasmet teikiama už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą bei sklaidą.

Pagal premijos skyrimo nuostatus, laureatai įsipareigoja tęsti ir plėtoti švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės „idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje“.

Laureatų atrankos kriterijai apima visapusišką mokytojo veiklą – gerą pedagoginio darbo pradžią ir tolesnius darbus, humanizmo principais grįstą elgseną, sėkmingus edukacinius projektus, lyderystę mokykloje, mieste, rajone ar kaime, kūrybingą veikla ugdymo procese ir kitus aspektus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Tomo Daukanto teigimu, ministerija šiuo apdovanojimu pabrėžia jaunųjų pedagogų lyderystės ir švietimo reformų tvarumo svarbą. Be to, anot jo, premija patvirtinta atsižvelgiant į pasaulinę tendenciją siekti švietimo sistemon pritraukti jaunimo.