„Negalime skaityti, nes tokia nauja tvarka, – Delfi skundėsi savo pavardės prašęs neskelbti nuteistasis. – Kai pasakiau, kad man žmona nori atsiųsti ką tik išleistą naują knygą, kurios nėra ir vargu ar bus pataisos namų bibliotekoje, pareigūnai nurodė, jog ši siunta manęs nepasieks, nes nuteistiesiems uždrausta gauti knygas.“

Laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo teigimu, pareigūnai esą jam nurodė, kad šiuo draudimu siekiama užkirsti kelią galimam narkotinių medžiagų patekimui į įkalinimo įstaigas.

„Manau, kad šis draudimas yra neproporcingas ir pažeidžia nuteistųjų teises, dėl to mes galime valstybę paduoti į teismą ir, patikėkite, tikrai laimėtume, net visame pasaulyje išgarsėtume dėl tokių absurdiškų draudimų“, – sakė jis.

Tiesa, knygas, laikraščius ir žurnalus nuteistiesiems leidžiama turėti, bet tik tokius, kuriuose nėra propaguojamas smurtas ir žiaurumas, taip pat draudžiama turėti pornografinio turinio skaitinius.

Kalėjimų departamentas Delfi nurodė, kad Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse numatyta, jog suimtieji ir nuteistieji gali įsigyti spaudos ir knygų įkalinimo įstaigose esančiose parduotuvėse, tačiau tuo pačiu pripažino, jog susiklostė situacija, kad išties kai kurios įkalinimo įstaigos skirtingai traktuoja teisės aktus ir kaliniams draudžia gauti knygų.

Pasak departamento atstovės Ingos Mauricienės, vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, teisės perduoti nuteistiesiems laikraščių ir knygų nėra įtvirtinta.

„Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta, kad nuteistieji, išskyrus nustatytas išimtis, pašto ar perduodamu siuntiniu arba per pasimatymus gali gauti spaudos, – teigė I. Mauricienė. – Sąvokos „spauda“ šiose taisyklėse nėra apibrėžta ir gali būti, kad įstaigose ji traktuojama skirtingai (tik kaip laikraščiai ir žurnalai), todėl artimiausiu metu inicijuosime šios situacijos išsiaiškinimą, t. y. įstaigose taikomą praktiką, imsimės priemonių, kad visose įstaigose būtų taikoma vienoda praktika, jeigu reiks, papildysime taisykles.“