Karantino trukmę siūloma pratęsti dėl nepalankios epidemiologinės situacijos.

„Atsižvelgiant į nepalankią COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, siūloma pratęsti karantino režimo trukmę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 m. gruodžio 17 d. 24:00 val“, – rašoma projekte.

Kaip rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) registruotame karantino visoje šalyje nutarimo projekte taip pat siūlomi šie pakeitimai:

leisti lankytis muziejuose, ekskursijose (siūloma leisti lankyti muziejus ir galerijas ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, užtikrinant 10 m2 muziejaus ar galerijos lankomą plotą vienam lankytojui, laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, bei leisti ekskursijas iki 5 asmenų).

Ši tvarka galėtų įsigalioti nuo gruodžio 10 dienos.

Keičiasi kriterijai verslo paramai gauti

Keičiasi kriterijai, pagal ką bus skiriama parama verslui. Numatyta, kad pretenduoti į paramą galima, jeigu:

„veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant už 2020 m. kovo mėnesio 1 d. – spalio 31 d. laikotarpį, palyginti su 2019 m.atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis,sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas skaičiuojant nuo 2019 m. kovo 1 d. iki spalio 31 d. pajamų negavo arba remiantis deklaruotais VMI duomenimis neįmanoma nustatyti apyvartos, tokiems ūkinės veiklos vykdytojams gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2 papunktį priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus kai ūkinės veiklos vykdytojas buvo sustabdęs veiklą;

6.2. punktas nurodo, kad parama galioja, jei ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI. Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai, ir kurias tokiomis pripažįsta Vyriausybė.“