Nuotolinio susitikimo metu kandidatė atsakė į parlamentarų klausimus, susijusius su valstybės tarnybos pokyčiais, regionų plėtra, aplinkos apsauga ir ekonomika, tačiau paaiškėjus, kad nėra aiškios pozicijos dėl svarbiausių Darbo partijos rinkimų programos nuostatų, dėl komandos profesionalumo, nuspręsta dėl kandidatūros susilaikyti.

Anot Darbo partijos frakcijos seniūno Vigilijaus Juknos, nors susitikimo metu paaiškėjo, kad sutariama dėl kai kurių programinių nuostatų, tačiau to – negana, nes kandidatė į premjeres neišsakė aiškios pozicijos dėl svarbiausių Darbo partijos programos nuostatų.

„Nors ir sutariame dėl kai kurių programinių nuostatų, tačiau matome, kad mūsų požiūriai išsiskiria. Neryžtingas nusiteikimas spręsti regionų problemas, prisitaikėliškas požiūris ir antklodės tampymas pagal koalicijos interesus galutinai sunaikins regioninę politiką. Taip pat nežymiai didesnio procento nuo BVP perskirstymas neleis užtikrinti geriausių paslaugų gyventojams, kalbame apie švietimą, jo kokybę, sveikatos apsaugą, skurdo bei socialinės atskirties mažinimą. Todėl, kaip konstruktyvi opozicinė partija, negalime palaikyti šios kandidatūros. Darbo partijos frakcija šiandien susilaikys“, – informuoja frakcijos seniūnas.