„Čia nėra kažkokios dalybos, yra paskirstytos kvotos, kaip reikalauja Statutas, proporcingai frakcijų dydžiui. Pirminiame projekte, kurį svarstėme, iš tikrųjų Audito komiteto pirmininko vieta buvo Mišriai grupei. (…) Šiuo atveju buvo išgirsta, kad tai sukėlė didžiausios opozicinės frakcijos nepasitenkinimą, (…) ir sutarėme, kad šiandien tas komitetas posėdžio nedaro, vadovybė neformuojama, ir prie kvotų klausimo mes grįžtame kitame Seniūnų sueigos posėdyje“, - sakė Seimo vicepirmininkas iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Jurgis Razma.

Pasak jo, pagal pirminį paskirstymą valstiečiams buvo numatytos aštuonios pozicijos – komitetų pirmininkų pavaduotojų pareigybės.

„Seimo Etikos ir procedūrų ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų pareigybės neabejotinai priklausys valstiečiams, nes tai yra didžiausia frakcija. Iki šiol postų dalybos jai nelabai sekėsi. Niekas nesiginčyja dėl tų likusių dviejų pozicijų“, - sakė J. Razma.

Apskritai jis pateiktas Statuto pataisas vertina kaip demokratiškas.

„Jeigu kalbame apie projektą dėl Audito komiteto ir Antikorupcijos komisijos, tai šiandien Statute yra parašyta, kad Audito komiteto pirmininkas arba pavaduotojas priklauso opozicijai. Žinome, kad vienoje kadencijoje daugumos atstovas Artūras Skardžius buvo pirmininku, kitoje kadencijoje – opozicijos atstovė Ingrida Šimonytė. Mes siūlome tvirčiau mažumos teises įtvirtinti, ir pasakyti, kad visą laiką mažumos atstovai vadovauja ir Antikorupcijos komisijai ir Audito komitetui. (…) Jeigu kažkas nori vietoj mažumos rašyti, kad – tik opozicijai, tai gali tokias pataisas teikti iki priėmimo. Tai yra diskutuotinas dalykas“, - kalbėjo J. Razma.

Protestuoja prieš sprendimus

Kaip jau skelbta, įsiutusi dėl valdančiųjų pateiktų Statuto pataisų Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija pareiškė, kad traukiasi iš Seimo seniūnų sueigos, savo narių iš viso nedeleguos ir į vadovaujančias pareigas Seimo komitetuose bei komisijose.

„Mūsų frakcija šį rytą pasitarė ir nusprendė nedalyvauti politiniame farse,kurį kuria valdantieji. Vietoje sklandaus darbo organizavimo, jie kuria precedento neturinčią situaciją – didžiausią opozicinę frakciją per pirmuosius du posėdžius eliminavo iš Seimo vadovybės, parodant, kad šiame Seime nebus demokratijos ir pagarbos Lietuvos parlamentarizmo tradicijoms. Ne gana to, valdančiųjų keršto akcija opozicijai tęsiasi. Vakar Seime jau registruotos Seimo
statuto pataisos, kuriomis iš opozicijos atimamas Seimo Audito komiteto pirmininko postas. Valdantieji kuria teisines prielaidas jį skirti tiems, kurie yra mažumoje, kuri neapsiskelbė opozicija. Taip griaunama dar viena parlamentinės demokratijos tradicija Audito komitete matyti ne kieno nors kito, o Seimo opozicijos vadovavimą“, – pranešime spaudai cituojamas LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.

Pasak jo, frakcija galutinai prarado pasitikėjimą Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen ir valdančiaisiais.

Frakcijos pareiškime rašoma:

„Įvertinę tai, kad valdančioji dauguma nepaiso Nepriklausomos Lietuvos parlamentarizmo tradicijų, kurios tapo pamatine Seimo vadovybės formavimo, demokratiškų diskusijų, skirtingų nuomonių lygiateisiškumo, pagarbos ir politinės kultūros norma gyvavusia visose dvylikoje Seimo darbo kadencijų, taip pat pažymėdami, jog valdantieji sistemingai pažeidinėja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos, kaip didžiausios opozicinės frakcijos, teises, dėl ko LVŽS frakcija nėra atstovaujama Seimo vadovybės lygmeniu, ir suprasdami, kad tokiu būdu valdantieji riboja mūsų teises į informaciją apie Seimo vadovybės veiklą bei neleidžia pilnavertiškai dalyvauti Seimo darbe, o taip pat teigdami, jog tryliktajame Seime valdantieji sukūrė grėsmę demokratijai, pranešame, jog atsisakome bet kokių vadovaujančių pareigų komitetuose, komisijose bei kituose Seimo struktūriniuose padaliniuose. Tuo pačiu informuojame, kad LVŽS frakcijos nariai traukiasi iš Seniūnų sueigos veiklos ir kitų savo atstovų LVŽS frakcija į Seniūnų sueigą nedeleguos. Tokios nuostatos laikysimės to, kol nebus atstatytos visos šiuo metu pažeidžiamos opozicijos teisės“.

R. Karbauskis prieš Seimo posėdį teigė, kad jie kreipsis ir į Konstitucinį Teismą (KT) bei europines institucijas. Jis kol kas negalėjo suformuluoti, kaip skambėtų kreipimasis.

„Aš negaliu dabar suformuluoti. (…) Yra KT išaiškinimai, kurie teigia, kad proporcingai turi būti atstovaujama Seimo vadovybėje kiekviena frakcija. Deja taip nėra“, - sakė R. Karbauskis.

Paruošė pataisas

LVŽS lyderį R. Karbauskį papiktinusioje Seimo statuto pataisoje rašoma, kad Audito komiteto pirmininku renkamas Seimo mažumai priklausančių Seimo narių atstovas.

Iki tol buvo Seimo statutas atrodė taip: Biudžeto ir finansų komiteto ir Audito komiteto pirmininku arba jo pavaduotoju renkamas Seimo opozicinės frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau kaip 1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas.

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas turi du pavaduotojus. Taip pat siūloma, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku renkamas Seimo mažumai priklausančių Seimo narių atstovas.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad yra siekiama nustatyti, kad Audito komiteto pirmininku ir Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku būtų renkami Seimo mažumai priklausančių Seimo narių atstovai.

„Projekto rengimą paskatino tai, kad šiuo metu Seimo statute numatyta, jog Audito komiteto pirmininku arba jo pavaduotoju renkamas tik opozicinės frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau kaip 1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas, tuo tarpu Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas renkamas komitetams nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo darbo praktikoje yra nusistovėjusi tradicija, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku yra renkamas Seimo mažumai priklausančių Seimo narių atstovas, tačiau ši tradicija nėra fiksuota Statute.

Manytina, kad atsižvelgus į Seimo Antikorupcijos komisijos uždavinius, šią susiklosčiusią parlamentinę tradiciją yra tikslinga formalizuoti Seimo statute įtvirtinant nuostatą, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku yra renkamas tik Seimo mažumai priklausančių Seimo narių atstovas. Audito komiteto atveju taip pat nors yra numatyta galimybė pirmininku rinkti valdančiosios daugumos narį, tačiau tradicija (su išimtimi 2012–2016 m. kadencijoje) susiklostė, kad dažniausiai Audito komiteto pirmininku yra mažumos atstovas, o pavaduotoju daugumos. Siūlome tą formalizuoti“, – aiškina iniciatoriai.