Tai siūlančią įstatymo pataisą įregistravo Seimo nariai Antanas Matulas, Raimundas Martinėlis, Eugenijus Gentvilas ir Aušrinė Armonaitė.

Priėmus siūlomą pataisą, jų nuomone, būtų išvengta vaistininkų trūkumo, ypač miesteliuose ir kaimuose. „Numačius ilgesnį laiko tarpą nuostatos įsigaliojimui, būtų galima išvengti galimos sumaišties sektoriuje. Per šį laikotarpį dalis farmakotechnikų galės persikvalifikuoti į vaistininko profesiją“,- sako projekto autoriai.

Tikimasi, kad nukėlus šios Farmacijos įstatymo nuostatos įsigaliojimą, tiek mokymo įstaigos, būsimi vaistininkai ir vaistinės galėtų pasiruošti pasikeitimams rinkoje.

Seimas 2012 m. gegužės 15 d. priėmė Farmacijos įstatymo pakeitimus, kuriais nustatyta, jog „vaistinės darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas“. Ši Farmacijos įstatymo nuostata turi įsigalioti 2021 m. sausio 1 d., o po jos įsigaliojimo visose Lietuvoje veikiančiose vaistinėse darbo laiku turės dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas.

„Todėl keičiasi vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) savarankiško darbo vaistinėse galimybės, kadangi farmakotechnikai galės dirbti tik kartu su vaistininku, o per šį laikotarpį nebuvo paruošta pakankamai specialistų, kurie galėtų pakeisti vaistininkų padėjėjus (farmakotechnikus), todėl gyventojų aprūpinimas vaistais, ypač nutolusiuose regionuose vienareikšmiškai prastėtų. Tai labai aktualu kaimuose ir mažuose miesteliuose, kur vaistinių nėra tiek jau daug, o taip reikiamų vaistininkų – trūkumas. Todėl dėl personalo trūkumo dalis vaistinių negalėtų tęsti savo veiklos ir privalėtų užsidaryti“,- sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Valstybei esant Covid-19 pandemijos akivaizdoje, gyventojų aprūpinimas vaistais yra ypač svarbus, todėl nepratęsus įstatymo pakeitimo įsigaliojimo terminui, projektą parengę Seimo nariai mano, kad Lietuvai būtų sunkiau suvaldyti esančią sveikatos apsaugos krizę.

Priėmus siūlomą įstatymo pakeitimą, Sveikatos apsaugos ministerijai reikės parengti ir priimti teisės aktą reglamentuojantį vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) veiklos priežiūros tvarką.