„Kalbant labai rimtai, šito vadovo atleidimo nereikėtų jokiais būdais sieti nei su priklausymu partijai, nei dalyvavimu rinkimuose“, – teigė A. Veryga.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius S. Čaplinskas atleidžiamas dėl pareigų nevykdymo, pranešė sveikatos apsaugos ministras.

„Atleidžiamas jis tikrai ne vieno darbo drausmės pažeidimo ir pareigų nevykdymo“, – sakė A. Veryga.

Jis atmetė, kad S. Čaplinsko atleidimas gali būti susijęs su šio kandidatavimu į Seimą opozicinės Socialdemokratų partijos sąraše.

„Buvo sudaryta komisija, kuri vertino, ir dalis tų pažeidimų buvo padaryti dar gerokai iki tol, kol jis dalyvavo rinkimuose ar pareiškė, kur ir su kokia partija kandidatuoja“, – teigė ministras.

Delfi primena, kad S. Čaplinskas Seimo rinkimuose kandidatavo su socialdemokratų partija.

Čaplinskas sako žinantis apie atleidimą, vadina tai politiniu susidorojimu

S. Čaplinskas žinią apie atleidimą pasitiko sirgdamas ir teigia, kad tai – politinis susidorojimas.

„Gavau tokią informaciją, kol kas nieko daugiau negaliu pasakyt“, – BNS ketvirtadienį sakė įstaigos vadovas.

Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga teigė atleidžiantis ULAC vadovą dėl pareigų nevykdymo.

„Dabar tegul pasako, dėl kokių pareigų nevykdymo ir ką jis fabrikuoja“, – teigė S. Čaplinskas.

Pasak S. Čaplinsko, atleidimas – politinis susidorojimas, o prieš įstaigą buvo vykdomas mobingas.

„Su A. Veryga aš niekad nesipykau ir su niekuo nesipykstu, bet visi žino, kad įstaigos mobingas nuolat buvo vykdomas“, – kalbėjo ULAC vadovas.

Saulius Čaplinskas

„Kad čia yra politinis susidorojimas už nuomonę, turbūt jau seniai aišku“, – pridūrė jis.

S. Čaplinskas taip pat neatmetė versijos, kad į jo vietą norima paskirti kitą žmogų.

„Reikia prieš išeinant turbūt pasirūpint postais savo žmonėms. Jūs galvojat, nesuspėtų dar paskirti greitai? Visur tai vyksta“, – sakė S. Čaplinskas.

Jis taip pat teigė šiuo metu „ne dieną ir ne dvi“ sergantis, turi nedarbingumo pažymėjimą.

SAM išvardijo priežastis

Apie tai pranešė ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešimu spaudai. Jame paaiškinamos priežastys, kodėl S. Čaplinskas atleidžiamas.

Pranešime rašoma, kad sprendimą A. Veryga 2020 m. lapkričio 4 d. priėmė, susipažinęs su komisijos tyrimo dėl galimai padaryto darbo pareigų pažeidimo išvada.

Komisijos pateiktoje išvadoje nurodoma, kad S. Čaplinskas, vykdydamas savo pareigas organizuoti ULAC darbą ir jam vadovauti, neužtikrino, jog jo vadovaujama įstaiga vykdytų veiklą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, reikšmingus visapusei asmens sveikatos apsaugai, bei neužtikrino ministro įsakymų vykdymo juose nustatyta tvarka ir terminais.

2020 m. liepos 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) buvo paskirtas ULSVIS valdytoju ir tvarkytoju, o ULAC atitinkamai įpareigotas perduoti ULSVIS nustatytais terminais ir tvarka.

Tyrimo metu nustatyta, kad ULAC vadovas nevykdė ministro įsakymo nuostatų, neperdavė ULSVIS, nebendradarbiavo su NVSC, siekiant sklandaus sistemos perdavimo, ir tuo pažeidė teisės aktų reikalavimus, taip pat neužtikrino kitų ministro įsakymu pavestų funkcijų vykdymo.

ULAC direktorius S. Čaplinskas, neperdavęs ULSVIS, užkirto kelią NVSC tinkamai įgyvendinti įtvirtintas pareigas, susijusias su užkrečiamųjų ligų informacijos valdymu, židinių ištyrimu, informacijos teikimo kitoms Lietuvos bei Europos institucijoms.

NVSC, negalėdama perimti ULSVIS, negali vykdyti teisės aktais priskirtų funkcijų, negali laiku teikti duomenų atsakingoms institucijoms, o tai labai apsunkina operatyvų užkrečiamųjų ligų židinių ištyrimą ir protrūkių identifikavimą. Be to, NVSC negali užtikrinti tinkamos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, negali pateikti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui duomenų apie koronaviruso infekcijos rodiklius.

Nepateikus nurodytų duomenų, Lietuvai bus taikomi papildomi apribojimai, susiję su asmenų judėjimu Europos Sąjungoje. Jei šalis laiku nepateikia duomenų, jai taikomi tokie patys ribojimai kaip raudonųjų zonų, t. y. didžiausios rizikos, šalims, nepriklausomai nuo tikrosios epidemiologinės situacijos.

Aurelijus Veryga

Neperdavus ULSVIS NVSC, kuris pandemijos metu visus savo pajėgumus yra sutelkęs į koronaviruso infekcijos atvejų išaiškinimą bei epidemiologinių tyrimų vykdymą, kyla pavojus, jog nebus tinkamai užtikrinta užkrečiamųjų ligų prevencija ir valdymas ne tik Lietuvos, tačiau ir tarptautiniu mastu.

ULSVIS ypač svarbi užtikrinant užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų kontrolę, todėl jos valdymo sutrikimai kelia grėsmę renkamų duomenų (tarp jų – ir daugybės asmens duomenų) saugumui, taip pat gali būti sutrikdytas jų perdavimas laiku Europos ligų kontrolės centrui ir reikalingų sprendimų priėmimo procesai, valdant užkrečiamąsias ligas.

Pabrėžta, kad ULAC direktorius S. Čaplinskas, vienasmeniškai nevykdydamas įsakymuose įtvirtintų pavedimų, savo veiksmais ignoravo ir nesilaikė norminių teisės aktų, sukuriančių teises ir pareigas visiems teisinio santykio dalyviams. ULAC vadovo sprendimas nevykdyti įsakymuose nustatytų įpareigojimų nesuderinamas su SAM vykdoma valstybės politika sveikatos apsaugos srityje. Šiuo metu valstybės lėšomis įsigytos sistemos tinkamas naudojimas nėra galimas tik dėl įstaigos vadovo neveikimo.

S. Čaplinsko darbo sutarties pasibaigimo diena yra nukeliama iki laikinojo nedarbingumo pabaigos, darbo santykių pasibaigimo dieną atitinkamai laikant pirmąją darbo dieną po laikinojo nedarbingumo pabaigos.

Laikinai ULAC vadovavimą perims ULAC direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Krivickas.