Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen feisbuke paskelbė šįryt koalicijos partnerėms išsiuntusi Liberalų sąjūdžio siūlymus koalicijos sutarčiai.

Vienas konkrečiausių Liberalų sąjūdžio pasiūlymų yra finansų srityje. Pasak partijos pirmininkės, jie laikosi nuostatos, kad per 4 metus valdantieji privalo sumažinti GPM (gyventojų pajamų mokestį) iki 15 proc.

„Alternatyva galimoms netektims – taršos įkainojimas, kiti ekologiniai mokesčiai, šešėlio mažinimas, savivaldybių obligacijos, naujos darbo vietos žiedinėje ekonomikoje ir t.t.“, – rašė V. Čmilytė Nielsen.

TS-LKD žada siekti, kad būtų peržiūrėtas „Ateities ekonomikos DNR“ planas.

„Sieksime, kad Lietuvai skiriamos investicijos būtų panaudotos duodant didžiausią grąžą ir kuriant aukštą pridėtinę vertę Lietuvos ateičiai“, – teigia ši partija.

Laisvės partija ekonomikos srityje teikia tokius pasiūlymus: a) parengti planą, kaip skirti 3 proc. BVP mokslui ir tyrimams ateityje; b) 0 proc. mokestis reinvestuojamam pelnui nuo 2021 metų – kad įmonės galėtų sėkmingai plėstis c) siekis nedidinti su gyventojų pajamomis susijusių mokesčių; d) draugiška aplinka darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai: priežiūros institucijų reforma, mažinant biurokratiją ir perteklinį verslo reguliavimą.

Liberalai sieks spręsti vienos lyties partnerystės klausimą

Kaip ir Laisvės partija, Liberalų sąjūdis savo pasiūlymuose kalba apie vienos lyties partnerystės įteisinimą.

„Esame partnerytės įstatymo iniciatoriai (2017 m.), privalome jį grąžinti į darbotvarkę ir priimti“, – rašė V. Čmilytė-Nielsen. Laisvės partija kelia sau tikslą šį klausimą išspręsti per šimtą dienų.

Dar žmogaus teisių tema Liberalų sąjūdis akcentuoja būtinumą moterims suteikti daugiau galimybių derinti motinystę su karjera, priimti sprendimus dėl savo reprodukcinės sveikatos.

Liberalai taip pat pasisako už tai, kad būtų vėl grįžta prie pavardžių rašymo lotyniškomis raidėmis įstatymo, užbaigtas pradėtą darbą dėl galimybės į Seimą kandidatuoti nuo 21 metų. Ir grįžta prie pilietybės išsaugojimo iniciatyvos.

Laisvės partija irgi mini įsipareigojimą pasirengti ir organizuoti referendumą dėl daugybinės pilietybės (skiriant deramą visų koalicijos partnerių dėmesį viešinimui ir agitacijai už) bei įteisinti asmenvardžių rašymą pagrindiniame dokumentų puslapyje visomis lotyniškos abėcėlės raidėmis.

Tarp skubių pokyčių ši partija mini psichoaktyvių medžiagų turėjimo be tikslo platinti dekriminalizavimą. Tą ji nori pasiekti per šimtą dienų.

TS-LKD pasisako už pagarbą konstitucinėms žiniasklaidos teisėms gauti ir skleisti informaciją.

„Demokratijos kokybei svarbi stipri ir nepriklausoma žiniasklaida, kuriai sudarysime sąlygas rinkti ir skleisti informaciją, atversime kuo daugiau valstybės valdomų duomenų, o žurnalistų nepersekiosime ir nemenkinsime jų reputacijos už valdžios kritiką“, – teigiama partijos pareiškime.

Vyrauja bendras sutarimas, kad reikia siekti sutarimo dėl švietimo

Tarp politikų vyrauja bendras sutarimas dėl poreikio pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl švietimo.

TS-LKD žada sieti, kad jis visiems Lietuvos vaikams užtikrintų vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo nepaisant jų gyvenamosios ar socialinės padėties.

Liberalų sąjūdis siūlo padidinti lėšas, tenkančias vienam moksleiviui, studentui, nepriklausomai nuo ugdymo įstaigos tipo, nes šiandien per daug švietimui skiriamų lėšų nusėda kitose „eilutėse“, nepasiekdamos tų, kurie yra švietimo esmė – vaikų ir jaunuolių.

Laisvės partija kalba apie esminį bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą (IT – trečioji kalba ir kt.) ir mokytojų rengimo bei tobulėjimo reforą nuo kitų mokslo metų, aukštos kokybės ankstyvąjį ir bendrąjį ugdymą visiems Lietuvos vaikams stiprinant kokybiškų švietimo įstaigų tinklą.

Sveikatos srityje kalba apie paslaugų prieinamumą

Sveikatos sektoriuje Liberalų sąjūdis prioritetu laiko pirminę sveikatos priežiūrą ir vaistų kompensavimo tvarkos keitimą, bei kovą su COVID-19 pandemija.

TS-LKD prioritetu išskiria sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą.

„Kursime gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas teikiančią, atsparią krizėms sveikatos priežiūros sistemą“, – teigiama jų po prezidiumo išplatintame pranešime spaudai.
TS-LKD taip pat skiria dėmesio COVID-19 situacijos valdymui.

„Stengsimės pirmiausia saugoti žmonių sveikatą, išlaikyti situacijai atitinkantį gyvenimo ritmą, daugiau dėmesio skiriant ekspertų įtraukimui į sprendimų priėmimą ir valdymą“, – teigiama partijos pranešime.

Kalbant apie aplinkosaugą ir energetiką, Liberalų sąjūdis pasisako už tai, kad reikia ne tik laikytis EK nustatyto Žaliojo kurso, bet ir nusistatyti ambicingus tikslus, „kurie padėtų ir tinkamai rūpintis mūsų gamta, išsaugant miškus, ir perorientuoti ekonomiką į netaršią“.

TS-LKD kalba apie absoliučią Astravo atominės elektrinės blokadą ir sklandžios sinchronizacijos su kontinentine Europa užtikrinimą.

Užsienio ir gynybos srityje – siekis ginti demokratines vertybes

Užsienio ir gynybos srityse – pasak Liberalų sąjūdžio jokių staigių pokyčių. Nuoseklus ES ir NATO tikslų laikymasis, stiprinant Rytų partnerystę.

TS-LKD pareiškė, kad principinė jų ir vidaus, ir užsienio politikos nuostata – Lietuva gina demokratines vertybes, žodžio laisvę, teisės viršenybės principą.

„Aktyviai pasisakysime prieš bet kokius žmogaus teisių bei demokratinių laisvių pažeidimus ir ginsime kovojančius už laisvę visame pasaulyje – nuo Baltarusijos iki Taivano. Užtikrinsime užsienio politikos transatlantinių santykių tęstinumą ir įgyvendinsime Nacionalinį susitarimą dėl gynybos“

Kalba apie valstybės valdymo decentralizavimą

Liberalų sąjūdis pasisako už valstybės valdymo decentralizavimą ir funkcijų (žemės, užimtumo, socialinių reikalų, kultūros paveldo ir kt.) grąžinimą savivaldai.

„Taip pat sieksim užtikrinti skaitmenizavimą bei e-demokratijos plėtrą, laiduojant internetinį balsavimą jau 2023 m. savivaldos rinkimuose, gyventojų įtraukimą į viešojo valdymo klausimus e-priemonėmis, viešųjų duomenų atvėrimą“, – rašė V. Čmilytė-Nielsen.

TS-LKD pasisako už kokybišką ir efektyvią viešojo administravimo pertvarką.

„Sudarysime galimybes į viešąjį sektorių pritraukti kuo daugiau aukščiausios kompetencijos specialistų, mažinsime besidubliuojančias funkcijas, skaitmenizuosime viešąsias paslaugas ir naikinsime biurokratinius suvaržymus“, – teigė partija.

Vienas iš Liberalų sąjūdžio prioritetų kultūros srityje – mažinti barjerus kūrybos visuomenei, išanalizuojant administracinius bei biurokratinius trukdžius kultūrai, siekti palankios, pasaulinę praktiką atitinkančios mokestinės bei administracinės aplinkos kūrybinėms veikloms.

Koaliciją lipdo iš trijų partijų

Po sekmadienį pasibaigusių Seimo rinkimų TS-LKD, Liberalų sąjūdis ir Laisvės sąjunga paskelbė bursiančios centro-dešinės koaliciją. Naujajame parlamente šios partijos turėtų turėti ne mažiau kaip 74 balsus iš 141.

Šiame etape partijos teikia savo pasiūlymus, tačiau dar nėra aišku, kurie jų suguls į bendrą dokumentą.

Kandidatė į premjeres Ingrida Šimonytė teigė, kad iki naujojo Seimo priesaikos galėtų būti įvardintos ir bene visų kandidatų į ministrus pavardės.