Reikalavimai dėl izoliavimosi namuose arba kitoje gyvenamojoje vietoje yra apibrėžti spalio 23 dienos operacijų vadovo sprendime.

Jame nustatytos tokios būtinosios izoliavimosi namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:
 Kartu su žmogumi, kuris izoliavosi, negali gyventi kiti asmenys (šeimos nariai ir pan.)*. Jūs turite būti izoliuotas atskirame bute / name arba gerai atskirtame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu.

 Jei sergate ir esate izoliuotas gerai atskirtame individualaus buto / namo aukšte, Jums
draudžiama eiti į bendrąsias patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), maistą ir kitas būtinas priemones
prie Jūsų izoliavimosi patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys.

*Išimtiniais atvejais, suderinus su NVSC, jeigu ligonis ar kiti asmenys, gyvenę kartu su
ligoniu, iki kol buvo nustatyta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) diagnozė, atsisako izoliuotis
kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi viename bute / name, ligonis ir kartu gyvenantys
asmenys privalo paisyti šių dalykų:

o jie turi būti izoliuoti atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose;

o turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos (pvz., laikyti langus atidarytus);

o rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi geros sveikatos ir neturintys lėtinių ligų asmenys;

o ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

o ligonis turi valgyti savo kambaryje;

o kartu su ligoniu gyvenantys šeimos nariai yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos.

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus

Pagal taisykles, būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1. Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.
Atliekamos šalinamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

2. Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3. Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4. Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfekantu, kurio koncentracija
yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.

5. Dažnai plaukite rankas muilu ir vandeniu. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, gali būti
naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas
būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra
akivaizdžiai nešvarios.

6. Nusiplovę rankas muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais
rankšluosčiais.

7. Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis
kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti
medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo – užsidengti burną ir nosį
servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės
neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami užsidenkite burną alkūne, o ne delnu.

8. Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus
arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9. Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz.,
naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus, tam naudokite įprastą muilą ar ploviklį. Išvalius atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc. (skiedžiama santykiu 1 : 50), arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį.

10. Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per
dieną.

11. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

11.1. bendraudami dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite
saugų (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

11.2. būdami bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti
medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti reikia neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti ją būtina iškart panaudojus ir atlikti rankų higieną;

11.3. naudokite atskirą patalynę, valgyti skirtus įrankius ir kt.;

11.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius
kiekvieną kartą jais pasinaudoję;

12. Pasibaigus izoliavimosi laikui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti namų ar
kitos gyvenamosios vietos, kur gyveno izoliavęsis asmuo, dezinfekcija, prieš juose apsigyvenant kitiems asmenims. Izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje reikia vengti kilimų, minkštų baldų ir kitų daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti.

Bendrosios taisyklės žmonėms, kuriems taikoma izoliacija:

Nepalikite izoliavimosi vietos, išskyrus nurodytus atvejus. Į izoliavimosi vietą ar iš jos, jei
reikalinga atlikti tyrimus ar kitais numatytais atvejais, draudžiama vykti viešuoju transportu.

● Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, gali išeiti pasivaikščioti į lauką
ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimosi vietos ir dėvėdamas nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.). Draudžiama
lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešojo
maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų
asmenų patikrinimą dėl izoliacijos reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimosi vietą.

● Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie nejaučia ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės perduoti kitiems
asmenims savo gyvūnų priežiūros, gali išeiti su juo į lauką ne ilgiau kaip 15 min. visą laiką dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kt.) ir vengdami bet kokio kontakto su kitais asmenimis.

Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešojo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų patikrinimą dėl izoliacijos reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsdamas grįžti į izoliavimosi vietą.

● Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

● Visą izoliavimosi laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

● Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinųjų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, jei tokios galimybės nėra, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės
administracija.

● Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

● Jei buvote suplanavęs vizitų pas gydytojus specialistus, odontologą ir juos galite nukelti vėlesniam laikui, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

● Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dusulys dažnai būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min.), oro trūkumo pojūtis.

Izoliacijos terminas

Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims taikomas terminas – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, jei tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) nustatyti neatliekamas, arba trumpiau, kai ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atliktas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas rezultatas.

Izoliacijos laikotarpis trumpinamas, NVSC gavus informaciją iš ESPBI IS apie gautą nurodytu laikotarpiu atlikto tyrimo neigiamą rezultatą.

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai:
Karščiavimas
Kosulys
Pasunkėjęs kvėpavimas
Nejaučiama skonio ir kvapo

Pagal taisykles, jei turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar atvykote / grįžote iš užsienio valstybės ir izoliavimosi laikotarpiu pasireiškė bent vienas iš šių požymių, nedelsdami skambinkite į karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar buvote užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas.

Kaip elgtis praėjus 14 d. laikotarpiui?

Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio / grįžimo iš užsienio valstybės dienos neatsiranda
simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą, teigiama operacijų vadovo įsakyme.