Vykstančiame išankstiniame balsavime bei nuo trečiadienio prasidėjusiame balsavime specialiuosiuose punktuose, kur dažniausiai balsuoja pažeidžiami rinkėjai, stebėtojai praneša apie nuolat pasikartojančias problemas. Neužtikrinamas balsavimo slaptumas, rinkėjams nepateikiama visa balsavimo vokais instrukcija, o kartais jiems neleistinai padedama atlikti balsavimo veiksmus, komisijos nariai nesegi savo pažymėjimų ar netinkamai naudoja apsaugos priemones.

„Baltosios pirštinės“ taip pat sulaukė daug žinučių iš lietuvių balsuojančių užsienyje. Jiems įtarimą sukėlė gauti biuleteniai, kurie buvo atspausdinti ir atrodė kaip suklastoti. Visiems svarbu žinoti, kad Vyriausioji rinkimų komisija Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos biuletenio formą elektroniniu būdu išsiuntė atstovybėms, o balsavimo komisijos organizavo pakartotinio balsavimo biuletenių dauginimą. Kitu atveju, siunčiant originalius biuletenius, procesas užtruktų per ilgai.

Atsižvelgiant į pirmojo turo krizę ir dabar gaunamus rinkėjų paklausimus, svarbu išskirti saviivzoliacijoje esančių rinkėjų situaciją. Jie gali balsuoti keliais būdais: specialiai įrengtuose drive in punktuose arba balsuoti namuose. Užsiregistravus balsavimui namuose, komisijos nariai turėtų susisiekti su rinkėju. Jei komisijos nariai nesusisiekia ar gavus patvirtinimą neaplanko rinkėjų, rekomenduojama skubiai skambinti rinkimų apylinkės pirmininkui, kreiptis į apygardos komisijos pirmininką ar VRK. Nepavykus išspręsti situacijos, rinkėjai kviečiami pranešti „Baltosioms pirštinėms“ ir viešinti problemą socialiniuose tinkluose.