Vyriausybė trečiadienį nusprendė teikti įstatymų pataisas, pagal kurias departamentas gautų tiesioginį finansavimą iš biudžeto keturioms pavaldžioms įstaigoms: Tautinių bendrijų namams, Kauno įvairių tautų kultūros centrui, Romų visuomenės centrui ir Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centrui. Visos jos būtų laikomos valstybės kultūros centrais.

Kultūros ministerijos parengtose Kultūros centrų įstatymo pataisose pažymima, kad įstaigos rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, organizuoja įvairių meno kolektyvų, būrelių veiklą, įvairių kalendorinių švenčių minėjimą, populiarina etninę kultūrą ir mėgėjų meną, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius ir sociokultūrinius poreikius, rūpinasi tautinių mažumų kultūros puoselėjimu.

Tačiau, kaip nurodoma aiškinamajame rašte, įstaigos šiuo metu finansuojamos per projektus, o ne tiesiogiai, tad ypač koronaviruso pandemijos metu joms tapo sunku užtikrinti savo veiklas ir atlyginimų mokėjimą.

„Priėmus šiuos įstatymų pakeitimus, bus užtikrinta viešųjų įstaigų, veikiančių tautinių mažumų srityje, tvari veikla ir finansavimas, o šios įstaigos bus integruotos į įstatymų reglamentuotą kultūros centrų sistemą“, – Vyriausybės posėdyje teigė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Nurodoma, kad vidutiniškai kiekviena įstaiga turi 17 etatų, o pakeitimams kasmet reikės 125 tūkst. eurų.