VU Gyvybės mokslų centro doktorantei nustačius COVID-19 infekciją nedelsiant atlikta patalpų dezinfekcija. Doktorantė paskaitų studentams nedėstė, universitete paskutinį kartą lankėsi prieš septynias dienas – spalio 7 d. Atlikus vidinį tyrimą identifikuoti trys artimi kontaktai. Kontaktų su studentais nenustatyta. Tiek doktorantė, tiek artimą kontaktą turėję darbuotojai šiuo metu yra saviizoliacijoje.

Antradienį Filologijos fakulteto Skandinavistikos studentei nustačius COVID-19 infekciją taip pat nedelsiant atlikta patalpų dezinfekcija. Studentė universitete paskutinįkart lankėsi praėjusį penktadienį. Šiuo metu yra nustatomas tiesioginį kontaktą galėjusių turėti asmenų skaičius. Iki tol VU Skandinavistikos centro darbuotojai ir studentai darbą tęs nuotoliniu būdu.

Šiandien ryte gauta informacija, jog COVID-19 infekcija užsikrėtė TSPMI studentas. Nedelsiant planuojama atlikti patalpų dezinfekciją, nustatinėjami artimą kontaktą turėję asmenys bei įgyvendinamos kitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijos.