Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) netinka tik viena rašymo priemonė – pieštukas.

Tie, kurie su savimi neturės rašymo priemonės, ji bus suteikiama, o vėliau – dezinfekuojama.

Rinkėjams taip pat nurodoma laikytis saugaus 1 metro atstumo.

SAM rekomendacijos

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nurodo ir rekomendacijas rinkėjams.

Nerekomenduojama į balsavimo vietas vestis/lydėti asmenis, kurie ten nebalsuoja.

Rekomenduojama iš anksto pasirengti balsavimui, siekiant užtrukti kuo trumpesnį laiką (pasirengti dokumentus, turėti rašiklį ir kt.)

Rankos dezinfekuojamos prieš patenkant į patalpas (dezinfekuojasi patys rinkėjai arba rankos jiems nupurškiamos dezinfekciniu skysčiu).

Turinčiam simptomų balsuotojui rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba 112.

Jei turintis simptomų rinkėjas balsuoja, jam turi būti uždedamas respiratorius FFP2 (be jokių vožtuvų), o po to rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba pagal poreikį kviečiama greitoji medicinos pagalba 112.

Organizuojant balsavimą turi būti užtikrinamas saugus atstumas tarp rinkėjų.

Turi būti reguliuojamas rinkėjų, patenkančių į patalpas, srautas.

Rekomenduojama, kad prie įėjimo būtų asmuo, kuris reguliuotų srautus, bei pastebėjęs ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomus turinčius asmenis, aprūpintų juos respiratoriais FFP2.

Kur įmanoma turi būti pažymėti atstumai: žymos ant grindų ir pan.

Turi būti vengiama tiesioginio fizinio kontakto tikrinant dokumentus, atiduodant biuletenius ir kt.
Tarp stalų turi būti išlaikyti saugūs atstumai arba įrengtos pertvaros tarp stalų, taip pat rekomenduojama įrengti pertvarą stalo priekyje tarp komisijos narių ir rinkėjų.

Turi būti aiškiai pažymėtos įėjimo ir išėjimo vietas, vengiant asmenų maišymosi.

Stengtis užtikrinti balsuotojų judėjimą, kad nesusikirstų srautai, pvz. skirtingos įėjimo ir išėjimo vietos.

Rekomenduojama numatyti patalpą, kurioje galima būtų izoliuoti asmenį, jei pasireikštų ūmus kvėpavimo takų infekcijos simptomai.

Rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai skirtas priemones pakabinti/padėti prie įėjimo į balsavimo patalpą gerai matomoje vietoje ir prie balsavimo kabinos.